DSpace Repository

KÜRESEL MODA MARKALARI YARATMADA MODA İLETİŞİMİNİN ROLÜ

Show simple item record

dc.contributor.author bulut, sevim
dc.date.accessioned 2021-04-15T08:02:14Z
dc.date.available 2021-04-15T08:02:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7168
dc.description.abstract Marka kavramı zamanla birçok değişim ve gelişime uğrayarak günümüze kadar süregelmiştir. Markayla birlikte değişen olgulardan birisi de modadır.Günümüzde özellikle markayı modadan, modayı da markadan ayırmak imkansız hale gelmiştir.Marka olmak, uzun ve zorlu bir yolculuktan geçiş demektir.Bir markanın doğuşu, kimlik ve kişilik kazandırılması, markanın konumlandırılması, bilinirliğinin, tercihinin artırılması, marka sadakatinin oluşturulması çok zorlu bir süreci kapsamaktadır. Bir çok sektörde olduğu gibi moda dünyasında da gerek yerel gerekse küresel boyutta marka olmak biçok bileşenin bir araya gelmesi ile mümkündür. Bunlardan birisi de o markanın iletişimidir. Bu çalışmada da moda dünyası çerçevesinde küresel markalaşma süreçleri ele alınmaktadır.Bu çalışmanın amacı kendini küreselleşme yolunda gören markaların, markalaşma süreçlerinin hangi boyutlarını ne oranda yerine getirdiklerini ortaya koyabilmektir.Ayrıca moda markalarının, markalaşma yolculuklarında özellikle iletişimin rolü inceleyebilmek bu çalışmanın bir diğer amacıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak hazırlanan bu tezde global olma yolundaki moda markaları ve moda iletişimi yapan dergilerile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre küresel marka olma yolunda, iletişimin ağırlıklı bir yere sahip olduğu, pazarlama iletişimin her boyutunun oldukça sık kullanıldığı, hedef kitle odaklı çalışıldığı, sürdürülebilir faaliyetlere ağırlık verildiği tespit edilmiştir. tr_TR
dc.title KÜRESEL MODA MARKALARI YARATMADA MODA İLETİŞİMİNİN ROLÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account