DSpace Repository

GENÇ VE YAŞLI BİREYLERDE SANTRAL İŞİTSEL SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author kartal, ahsen
dc.date.accessioned 2021-04-15T07:14:34Z
dc.date.available 2021-04-15T07:14:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7151
dc.description.abstract Giriş: Yaşlanmayla santral işitsel sinir sistemindeki anatomik lokalizasyonlardaki fonksiyon kaybıyla birlikte santral işitsel işlemleme (Sİİ) fonksiyonlarında da azalmalar meydana gelmektedir. Bu çalışmanın amacı genç ve yaşlı bireylerin Sİİ testleri karşılaştırılırken, testlerin anatomik lokalizasyonlara göre aynı birey üzerindeki temporal işlemleme fonksiyonlarını araştırmak ve aralarındaki ilişkileri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 18-30 yaş arasında normal işitmeye sahip 12 kadın, 12 erkek olmak üzere 24 birey ve 60-75 yaş arasında normal işitmeye sahip 7 kadın, 13 erkek olmak üzere 20 birey dahil edilmiştir. Bireylere mental değerlendirme, odyolojik değerlendirme testleri ve santral işitsel işlemleme testleri yapılmıştır. Santral işitsel işlemlemeyi değerlendirmede; frekans patern test (FPT), süre patern test (SPT), maskeleme düzeyi farkı (MDF) testi, rastgele boşluk tanıma testi (RBTT) kullanılmıştır. Konuşmayı ayırt etme (KAE) ve gürültüde konuşmayı ayırt etme (GKAE) skorları, her iki grupta kendi içinde incelenmiştir. Gruplar arasında konuşma testleri ve Sİİ testleri karşılaştırılmıştır. Uygulanan tüm Sİİ test sonuçları ile genç grup, yaşlı grup ve yaş arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bulgular: Genç ve yaşlı bireylerde sırasıyla; GKAE skorları (%88,50/%71,40), 500 MDF eşikleri (11,33 dB/9,20 dB), 1000 Hz MDF eşikleri (8,08 dB/5,80 dB), RBTT eşikleri (1000 Hz-4,16 ms/9,45 ms), FPT skorları (%89,16/%75,75) ve SPT skorları (%95,83/%90,00) elde edilmiştir. Gruplar arasında GKAE, MDF, RBTT, FPT ve SPT skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma vardır (p<0,05). Genç grup ve yaşlı grup ile Sİİ testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye (p>0,05) rastlanmamış olup yaş ile tüm Sİİ testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmıştır (p<0,05). Sonuç: Yaşlı bireylerde genç bireylere göre temporal sıralama, temporal çözünürlük ve binaural etkileşim becerilerinde anatomik lokalizasyonlara göre fonksiyon kaybı gözlenmiştir. tr_TR
dc.title GENÇ VE YAŞLI BİREYLERDE SANTRAL İŞİTSEL SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account