DSpace Repository

48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ETKİLEŞİMLİ AKRAN OYUN DAVRANIŞLARI İLE AHLAKİ YARGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author bayrak, şeyma
dc.date.accessioned 2021-04-15T06:57:28Z
dc.date.available 2021-04-15T06:57:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7142
dc.description.abstract Bu çalışma, okul öncesi eğitime devam eden 48-72 ay grubunda bulunan çocukların etkileşimli akran oyun davranışları ile ahlaki yargı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik nicel bir araştırma olup genel tarama yöntemlerinden ilişkisel ve nedensel karşılaştırmalı tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemleri, geçmişte ya da hala devam eden bir durumu bulunduğu şekilde betimlemeyi hedefleyen araştırma yaklaşımlarıdır. İlişkisel tarama yönteminde araştırmaya konu olan birey ya da olaylar, doğal süreçleri içinde müdahale edilmeksizin gözlenip betimlenir. İlişkisel tarama yöntemleri, iki ve daha fazla sayıda olan değişken arasındaki değişim varlığını ve derecesini belirlemeyi hedefleyen araştırma modelidir. Bu araştırmada İstanbul İl Merkez’inde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarının anasınıfları ve özel anaokullarında öğrenim gören 48-72 ay grubu çocukların akran oyun davranışları ile ahlaki yargı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel ve nedensel karşılaştırmalı tarama türünde gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini 2018- 2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul İl Merkez’inde öğrenim gören 48-72 ay grubunda olan çocuklar; çalışmanın örneklemini ise bu evrenden seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilen 140 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların akran oyun davranışları ile ahlaki yargı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesinde, Ahlaki Yargı Ölçeği ve PENN Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu ölçeğin uyarlama çalışması Dr. Öğr. Üyesi Aylin SÖZER ÇAPAN ve Emine AHMETOĞLU, İbrahim Hakkı ACAR, Neriman ARAL tarafından yapılmıştır. Ölçeğin kullanımı için kendilerinden yazılı izin alınmıştır. tr_TR
dc.title 48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN ETKİLEŞİMLİ AKRAN OYUN DAVRANIŞLARI İLE AHLAKİ YARGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account