DSpace Repository

ANAOKULUNA DEVAM EDEN 66 AYINI DOLDURMUŞ ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKRAN İLİŞKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author pazarbaşı, hüray
dc.date.accessioned 2021-04-15T06:51:38Z
dc.date.available 2021-04-15T06:51:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7138
dc.description.abstract Araştırmada, öz düzenleme becerileri ve akran ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çocukların öz düzenleme becerileri ile akran ilişkileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya Ankara ilinde bir özel anaokuluna devam eden 66 ayını doldurmuş 56 çocuk katılmıştır. Çocukların öz düzenleme becerilerini ölçmek için Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği, akran ilişkilerini ölçmek için ise Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği kullanılmıştır. Nicel model kullanılan araştırmada betimsel analiz yapılmış ve ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 istatistik paket programı kullanılmış ve verilerin değerlendirmesinde frekans analizi, Pearson Korelasyon analizi, oneway anova testi, t-testi uygulanmıştır. Araştırma ile, öz düzenlemenin ve akran ilişkilerinin arasında akranlarına karşı yardımı amaçlayan sosyal davranış gösterme puanı arttıkça dikkat puanı, davranış düzenleme puanı ve sosyallik puanı artarken, aşırı hareketlilik puanı arttıkça dikkat puanının azaldığı, saldırganlık puanı arttıkça dikkat puanının azaldığı, dışlanmışlık puanı arttıkça dikkat puanının ve davranış düzenleme puanının azaldığı gibi çeşitli anlamlı ilişkilere rastlanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler sonucu öz düzenleme becerileri ile akran ilişkileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır. tr_TR
dc.title ANAOKULUNA DEVAM EDEN 66 AYINI DOLDURMUŞ ÇOCUKLARIN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ İLE AKRAN İLİŞKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account