DSpace Repository

REPRESENTATION OF FEMALE MADNESS IN THE WOMAN IN WHITE AND LADY AUDLEY’S SECRET

Show simple item record

dc.contributor.author kır, nuran
dc.date.accessioned 2021-04-15T06:26:19Z
dc.date.available 2021-04-15T06:26:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7126
dc.description.abstract Bu tez, delilik ve kadınlar arasındaki ilişkiyi inceleyecek ve ataerkil toplumda kadınların nasıl baskı altına alınacağını araştıracaktır. Wilkie Collins’in The Woman in White (1859) ve Mary Elizabeth Braddon’ın Lady Audley’s Secret (1862) romanlarındaki kadın karakterler incelenerek ataerkilliğe uyumsuzluklarının “kadın hastalıkları” olarak etiketlenme yollarını ele alacaktır. Collins ve Braddon, Victoria döneminin en bilinen sansasyon romanları olan bu iki romandaki kadınların Victoria toplumundaki rolünü yansıtıyor. Ayrıca, bu çalışma, ataerkil bir söylemde kadın hastalığı olarak görülen deliliğin, Victoria toplumundaki kadınların baskılanmasının bir aracı olarak kullanıldığını savunmaktadır. Giriş, bir delilik öyküsünü ve neden özellikle Viktorya dönemi döneminde kadınlarla ilişkilendirildiğini ve esas olarak Elaine Showalter’ın Female Malady (1985) kitabı referans alınarak deliliğin nasıl dişileştirildiğini ele almaktadır. İlk bölüm, kadınların deliliğinin sosyal olarak nasıl kurgulandığını ve tanımlandığını tartışmaktadır ve Collins’in The Woman in White adlı romanında kadın karakterlerin sosyal tehdit olarak görüldüğünde dışlanıp, deli olarak nitelendirildiğini göstermektedir. Başka bir deyişle, bu bölüm, Victoria ataerkil toplumundaki uyumsuz kadınlara baskı yapmak için deliliğin nasıl yeniden yapılandırıldığını gösterecektir. İkinci Bölüm, kadın deliliğinin Mary Elizabeth Braddon’ın Lady Audley’s Secret romanındaki yansımasını inceler. Bu bölümde, ilk bölümden farklı olarak, romanın kadın karakterlerinin, kurtuluşlarına açılan bir kapı ve çirkin toplum kurallarının baskıcı ataerkil sözleşmelerine karşı bir ayaklanma olarak deliliğe başvurdukları tartışılacaktır. Sonuç bölümünde ise söz konusu iki romanda deliliğin tasvir edilme yöntemlerini karşılaştırılmaktadır. Tez, deliliğin biyolojik veya fiziksel olarak kadın hastalığı olmadığı, bunun yerine, erkeksi ve ataerkil normların egemen olduğu bir toplumda kadınların baskılanmasını örtbas etmek için bir tür peçe olduğu sonucuna varmaktadır. tr_TR
dc.title REPRESENTATION OF FEMALE MADNESS IN THE WOMAN IN WHITE AND LADY AUDLEY’S SECRET tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account