DSpace Repository

YAYGIN DİN EĞİTİMİNDE ÇALIŞAN KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ ALGILARI

Show simple item record

dc.contributor.author kılıçarslan, ayşe
dc.date.accessioned 2021-04-14T11:15:30Z
dc.date.available 2021-04-14T11:15:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7102
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı; yaygın eğitimde çalışan Kur’ân kursu öğreticilerinin sınıf yönetimi algılarının, belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı, İstanbul ili Bahçelievler İlçesindeki 45 Kur’ân kursunda hizmet veren 149 öğretici oluşturmaktadır. Araştırmada; “Kur’an Kursu Öğreticilerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ölçeği” araştırmacı tarafından oluşturularak kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik tekniklerin yanısıra, “Tek Yönlü Varyans Analizi”, “F” kullanılarak yaygın eğitimde çalışan Kur’ân kursu öğreticilerinin sınıf yönetimi algıları, yaş, mesleki deneyim, hizmet içi eğitim ve formasyon alma durumlarına göre araştırılmıştır. Yaygın din eğitiminde çalışan Kur’an Kursu Öğreticilerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Puanları Formasyon Eğitimi Alma Durumuyla ilişkisi bağımsız gruplar t testi analizi neticesinde etkisinin büyüklüğü 0,45 olduğu görülmüştür. Kur’an Kursu öğreticilerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşleri puanlarının “Mesleki Deneyimle” ilişkilisi Mann Whitney U kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonucunda ölçekten ve alt boyutlarından elde edilen puanlarda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Kur’an Kursu öğreticilerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşleri “Hizmetiçi Eğitim” alma durumu değişkeniniyle ilişkisi araştırma verileri analiz sonuçlarına göre ölçeğin toplam puanı, motivasyon alt boyut puanları, iletişim alt boyut puanları ve disiplin alt boyutu puanında grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda 18-35 yaş aralığında olan Kur’an Kursu öğreticileri ile 46 yaş ve üzeri olan Kur’an Kursu öğreticileri arasında 18-35 ve 36-45 yaş aralığında olan Kur’an Kursu öğreticileri lehine istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur ve bu farklılığın düşük etki düzeyinde olduğu söylenebilir. Kur’an Kursu Öğreticilerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Görüşleri Ölçeği puanının “mezuniyet” değişenince manalı fark olup olmadığını anlamak gayesiyle (ANOVA) gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda ölçekten ve alt boyutlarından elde edilen puanlarda grubun aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yaygın din eğitiminde mezuniyet durumu etkili değildir. Öğrencilerin Kur’an Kurslarında öğrenmek istedikleri konular MEB’a bağlı okullarda seçmeli ders olarak verilerek ayrıca Kur’an Kurslarına olan ihtiyaç giderilebilir. Kur’an Kursları alanında sınıf yönetimi çalışmaları arttırılmalıdır. tr_TR
dc.title YAYGIN DİN EĞİTİMİNDE ÇALIŞAN KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN SINIF YÖNETİMİ ALGILARI tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account