DSpace Repository

3-6 YAġ ARASINDAKĠ ÇOCUKLARIN DĠL GELĠġĠMĠ VE OYUN OYNAMA BECERĠLERĠ ÜZERĠNDE TELEVĠZYON ĠZLEME ALIġKANLIKLARININ ETKĠSĠ: VAKA ANALĠZĠ

Show simple item record

dc.contributor.author oral, özge
dc.date.accessioned 2021-04-14T10:59:49Z
dc.date.available 2021-04-14T10:59:49Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7094
dc.description.abstract Bu araştırmada, televizyon izleme alışkanlığı, dil gelişimi ve oyun kavramları açıklanarak, televizyon izleme alışkanlığı bulunan çocukların dil gelişimleri ve oyun oynama becerileri arasında bulunan ilişki incelenmiştir. Araştırmada, 3-6 yaş aralığındaki çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının hem dil gelişimi hem de oyun oynama becerileri üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın katılımcı grubunu, İstanbul ilinin Bakırköy ilçesinde özel bir anaokuluna giden 5 kız, 5 erkek olmak üzere toplam 10 çocuk oluşturmaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemi olgu sunumu şeklinde tasarlanmıştır. Çocukların dil gelişim seviyelerinin belirlenebilmesi için Denver II Gelişim Tarama Testi kullanılmıştır. Ayrıca aileler ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve okul ortamında her bir çocuk tek tek gözlemlenerek değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları, her bir çocuğun televizyon izleme alışkanlıklarının dil gelişimleri ve oyun oynama becerileri üzerinde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Uzun saatler televizyon başında vakit geçiren çocukların oyun oyama becerilerinde zorlandıkları, oyun oynarken kendilerini ifade edebilme becerilerinin geriden geldiği bulgularına ulaşılmıştır. Televizyonu kontrollü ve kısa süreli izleyen çocukların ise; kendilerini ifade edebilme becerilerinde problem olmadığı, televizyonda öğrendikleri oyunları günlük yaşamlarındaki oyun oynama sistemlerine aktardıkları bulgularına ulaşılmıştır. tr_TR
dc.title 3-6 YAġ ARASINDAKĠ ÇOCUKLARIN DĠL GELĠġĠMĠ VE OYUN OYNAMA BECERĠLERĠ ÜZERĠNDE TELEVĠZYON ĠZLEME ALIġKANLIKLARININ ETKĠSĠ: VAKA ANALĠZĠ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account