DSpace Repository

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE İLİŞKİSi

Show simple item record

dc.contributor.author sarman, zehra betül
dc.date.accessioned 2021-04-14T08:14:05Z
dc.date.available 2021-04-14T08:14:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/7062
dc.description.abstract Günümüzde internet kullanımının yaygın hale gelmesi ile problemli internet kullanımının da arttığı görülmektedir. Özellikle ergenlerin problemli internet kullanımı konusunda büyük risk altında oldukları bilinmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada ortaokul öğrencilerinde problemli internet kullanımı ile algılanan sosyal destek ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya İstanbul ilinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 424 ortaokul öğrencisi iştirak etmiştir. Araştırma verileri anket kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinde problemli internet kullanım düzeyinin “yüksek”, algılanan sosyal destek düzeyinin ise “düşük” olduğu belirlenmiştir. Problemli internet kullanımı ile algılanan sosyal destek arasında negatif ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin problemli internet kullanım düzeyleri arasında cinsiyet, yaş, baba eğitim durumu ve evde bulunan bilgisayar sayısı değişkenlerine göre farklılık olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim durumu ile evde bulunan bilgisayar sayısı değişkenlerine göre farklılaştığı belirlenmiştir. tr_TR
dc.title ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI İLE İLİŞKİSi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account