DSpace Repository

TÜRK SİNEMASINDA KARA FİLM VE FİLM ÖYKÜLERİNE ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Yücel, Yakup Tufan
dc.date.accessioned 2020-01-21T08:33:23Z
dc.date.available 2020-01-21T08:33:23Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5364
dc.description.abstract Bu tezin konusu Türk Sineması‟nda Kara Film “Film Noir” ve film öykülerine etkisi olarak belirlenmiştir. 2. Dünya Savaşı‟ndan sonra 1940 ve 1950‟li yıllar arası Hollywood filmlerinin içerik bakımından farklılık gösterdiği anlaşılır. Bunun nedeni; Amerikalı edebiyat yazarlarının romanlarındaki “karanlık tarafın” filmlerine yansıması neticesinde olmuştur. Bu çalışmadaki amacımız Kara Film unsurlarıyla Türk Sineması‟ndaki özdeş unsurları incelemek ve saptamak amacıyla yapılmıştır. Bir filmin Kara Film olabilmesi için hangi unsurları taşıması gerektiği listelenmiştir. Daha sonra farklı etmenlerin Kara Film kavramına etkisi tartışılmıştır. Çalışma içerisinde sinema ve psikolojinin Kara Filme etkisi olan Kafka anlatısı, Gotik Anlatı, Dovsteyevski etkisi alt başlıklarınca irdelenmiştir. Üzerine bir takım farklı yöntemlerin Kara Film uyarlamaları açıklanmıştır. Bu yöntemler ise Jungçu ve psikoanalitik yöntemler ile bağdaşlaştırılmıştır. Filmdeki bütün bu kavramsal ve tanımsal içeriklerin açıklanmasıyla beraber Kara Filmin sinemada toplumsal içe dönüşe etkisi analiz edilerek tartışılmıştır. Türk Sineması‟nda Kara Filmin yerini irdeleyen bölüm oluşturulmuştur. Türk Sineması'nda Kara Film'in Karamizah olarak işlenmesi ve bu Kara Film örnekleri üzerinden Kara Film algısının Türkiye‟de Kara Film, Kara Mizah unsurları ve anlatılışı ele alınmıştır. Yeni dönem Türk Sineması‟nda çok önemli bir yere sahip üç sinemacı; Onur Ünlü, Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz‟un içeriklerinde şiddet öğeleri ve karakterlerinde absürt melodram yapıları gibi Kara Film ve Kara Mizah unsurları bulunduran filmlerinin, Kara Anlatı ile ilişkileri irdelenmiştir. Türk Sineması tarihinin önde gelen Kara Film örnekleri 3 adet seçilerek tek tek irdelenmiştir. Türk sinamasında unsur ve öykü etkisi irdelenerek örnek yönetmen ve filmler doğrultusunda ki bulgular deneysel bir film olan Kafes Filmi ile örneklendirilme ve uygulama yolu ile sonuca varılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kara film tr_TR
dc.subject Kara anlatı tr_TR
dc.subject Sinema tr_TR
dc.subject Türk Sineması tr_TR
dc.subject Kara mizah tr_TR
dc.subject Film noir tr_TR
dc.subject Film narrative tr_TR
dc.subject Cinema tr_TR
dc.subject Turkish Cinema tr_TR
dc.subject Dark humor tr_TR
dc.title TÜRK SİNEMASINDA KARA FİLM VE FİLM ÖYKÜLERİNE ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this study is to investigate Film Noir and it‟s relevant effects on the stories of movies. In the period between 1940 and 1950, after the conclusion of the second World War, Holywood movies started to be consisting of a different content. The reason being, the darker side of literature coming from American writers were reflecting upon the movies. The purpose of this study is to analyze and determine the elements of Film Noir and the identical elements present in Turkish cinematography. The required elements for a movie to be a Film Noir is listed and the effects of other different elements on Film Noir concept is discussed. The effects of cinema and psychology on Film Noir; Kafka narrative, Gothic narravite and Dostoyevski was scrutinized in their respective subtitles in the study. Furthermore, the effects of implementations of a number of different methods on Film Noir is explained. These implementations are accomodated to Jungian and psychoanalytic methods. With all this cognitive and definitional contents explained, the social inward orientation in cinema caused by Film Noir was analyzed and discussed. A chapter was constituted to scrutinize the place of Film Noir in Turkish cinema. The treatment of Film Noir as dark humour in the Turkish cinema and upon these examples the perception of Kara Film in Turkey was discussed along with dark humour elements and narration. Movies of three movie makers who have an outstanding place in New Age Turk Cinema; Onur Ünlü, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, having Film Noir and Black Humor elements such as violence and absurd melodrama structure in characters, was studied on relations to dark narrative. Three famous Film Noir examples from the history of Turkish Cinema has been chosen and was studied one by one. Component and narrative effect in Turkish Cinema was studied and findings by the exemplary directors and movies was finalized by a manner of exemplification and application with an experimental film “Kafes Film”. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 110 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yücel, Yakup Tufan, TÜRK SİNEMASINDA KARA FİLM VE FİLM ÖYKÜLERİNE ETKİSİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account