DSpace Repository

ÇALIŞANLARIN İNOVATİF ÖZELLİKLERİ VE DİJİTAL UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARI İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: İMMİB ÖRNEĞİ

Show simple item record

dc.contributor.author Kaldırımcı, Ali
dc.date.accessioned 2020-01-14T08:43:10Z
dc.date.available 2020-01-14T08:43:10Z
dc.date.issued 2019-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5301
dc.description.abstract Araştırma İstanbul il sınırları içinde yer alan ve Türkiye toplam mal ihracatının yaklaşık %40’ını gerçekleştiren üyesi bulunan ihracatçı firmalara farklı dijital uygulamalar yardımı ile gümrük beyannamesi onayı, devlet destekleri verilmesi gibi birçok hizmeti sunan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, araştırmanın yapıldığı İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde görev yapan 250 beyaz yakalı çalışan oluştururken araştırmaya katılan 200 beyaz yakalı çalışan ile araştırma tamamlanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde kapsam geçerliliği, yapı geçerliği ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Analiz sonucunda, bireysel yenilikçilik ile dijital teknolojiye yönelik tutum arasında orta derecede pozitif yönde, bireysel yenilikçilik ile iş tatmini arasında düşük düzeyde pozitif yönde, dijital teknolojiye tutum ile iş tatmini arasında düşük derecede pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bireysel yenilikçiliğin dijital teknolojiye etkisi görülmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İnovasyon tr_TR
dc.subject Bireysel inovasyon tr_TR
dc.subject Dijital teknoloji tr_TR
dc.subject İş tatmini tr_TR
dc.subject Innovation tr_TR
dc.subject İndividual innovation tr_TR
dc.subject Digital technology tr_TR
dc.subject Job satisfaction tr_TR
dc.title ÇALIŞANLARIN İNOVATİF ÖZELLİKLERİ VE DİJİTAL UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARI İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: İMMİB ÖRNEĞİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The research was carried out with white-collar workers of Istanbul Mineral and Metals Exporters' Association, which performs customs declaration check and manages public support programs for its members via various digital applications. The members of the Association in Istanbul provincial boundries perform approximately %40 of total exports of Turkey. The research was carried out with 250 white-collar workers working for the General Secretariat of the Mineral and Metals Exporters' Association of Istanbul where the study was conducted. The research was completed with 200 white-collar workers. Scope validity, construct validity and reliability analyzes were performed to evaluate the integrity of the data.The result of the analysis conclude that there is a moderately positive correlation between individual innovation and attitude towards digital technology, low positive correlation between individual innovation and job satisfaction, and a low positive correlation between attitude towards digital technology and job satisfaction. The effect of individual innovation on digital technology is also observed. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 120 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Kaldırımcı, Ali, ÇALIŞANLARIN İNOVATİF ÖZELLİKLERİ VE DİJİTAL UYGULAMALARA YÖNELİK TUTUMLARI İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: İMMİB ÖRNEĞİ(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account