DSpace Repository

HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALGISI: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRMASI

Show simple item record

dc.contributor.author Uygun, Ece
dc.date.accessioned 2020-01-14T07:45:57Z
dc.date.available 2020-01-14T07:45:57Z
dc.date.issued 2019-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5298
dc.description.abstract Günümüz ekonomik sisteminin temel yapı taşı olan meslek terimi sosyal bilimcilerin araştırmalarına konu olmuş bir kavram niteliği taşımaktadır. Ortaya konulan veriler ışığında bir uğraş veya işin meslek haline dönüşebilmesi için belirli bir süreçten geçmesi ve kabul gören kriterlere sahip olması gerekmektedir. Günümüzde pek çok meslek toplum tarafından kabul görmüşken bazı meslek grupları ise varlıklarını ispat etmek zorunda kalmaktadır. Meslek tanımı konusunda fikir birliğine varılamamış alanların başında halkla ilişkiler mesleği gelmektedir. Profesyonel bir meslek olarak 1900‟lü yıllarda Amerika‟da başlayan ve süreç içerisinde tüm dünyanın tanıdığı halkla ilişkiler kavramı hak ettiği meslek itibarına henüz ulaşamamıştır. Uluslararası alanda bir yönetim görevi olarak tüm organizasyonlarda vazgeçilmez bir yer edinen halkla ilişkilerin günümüzde büyük şirketler de dahil olmak üzere birçok kuruluş tarafından görev tanımı bilinmemektedir. ABD‟de halkla ilişkilerin gelişmesinde öncü isimlerden olan Ivy Lee‟nin Amerika‟da başlattığı çalışmalardan sonra, önce Avrupa sonra tüm dünyada faaliyetler hız kazanmıştır. Ivy Lee‟nin doğruluk, dürüstlük, etik ve kamu yararı gibi kavramları barındıran İlkeler Bildirgesi meslek uygulayıcılarına rehber niteliği taşımaktadır. Halkla ilişkilerin meslek olarak kabul edilmesi tartışmaları devam ederken aynı zamanda literatürde halkla ilişkilerin tam olarak neyi ifade ettiği araştırmaları, karşılıklı eleştirel yazınları boyut kazanmaktadır. Halkla ilişkilerin başta isminden dolayı olmak üzere farklı meslekler ile karıştırılması, görev tanımının net olmaması, geçmişte yapılan bazı uygulamalar yüzünden propaganda ile suçlanması gibi birçok konu hala alanda tartışılmaktadır. Bu tartışmaların sonucunda ise halkla ilişkiler birçok uygulama alanını içinde bulunduran kuruluş ile hedef kitle arasında köprü niteliği taşıyan bir meslek olarak algılanamamaktadır. Bu çalışmada ileride meslek uygulayıcıları haline gelecek olan, devlet ve vakıf üniversitelerinde meslek eğitimi gören öğrencilerin, meslek algısının boyutlarını tespit etmek hedeflenmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Halkla İlişkiler tr_TR
dc.subject Meslek tr_TR
dc.subject Meslek Algısı tr_TR
dc.subject Public Relations tr_TR
dc.subject Occupation tr_TR
dc.subject Occupational Perception tr_TR
dc.title HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALGISI: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRMASI tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The term of profession which is the basic building block of today's economic system, is a concept that has been the subject of research by social scientists. As a matter of fact, in the light of the data set out, it is necessary to go through a certain process and have acceptable criteria in order to become a profession or a job. While the researches about the concept of profession continue, many occupational groups have to prove their existence. Public relations profession is one of the areas where there is no consensus on the perception of occupation. The public relations concept that started in America in the 1900s and has been recognized by the whole world in the process has not yet reached its deserved reputation. Public relations, which have become indispensable in all organizations as a management task in the international field, are not known by many organizations, including large corporations today. Another common misconception about the profession is the dissemination of propaganda tool by professional advocates. Ivy Lee, who was accepted as the founder of public relations, started work in America, and then Europe and all over the world gained momentum. The Declaration of Principles, in which Ivy Lee determines the content, objectives, rules and limits of the profession, is a guide for occupational practitioners. While the discussions about the public relations as a profession continue, researches about the public relations between the advocates of the profession at the same time gain dimension. Different perspectives, starting from the shortcomings of the name in Turkish, continue until the criticism of the theory. The perception that the public interest is not observed, which is another set that has been put in front of the profession, is refuted by the research data and reports obtained many times. Edward L. Bernays, another name that comes to mind when it comes to public relations, states today that the public relations profession is not correct and does not have a wrong attitude. When these studies and definitions of the pioneers of the profession are considered, it will be correct to define public relations as a profession which includes many fields of practice and which is a bridge between the organization and the stakeholders. Another key criterion for the formation of the profession is accreditation. The professional perception of the students studying at this point is a field of study that should be investigated. In this study, an analysis is made about the perceptions of the students who are studying in state and foundation universities. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 122 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Uygun, Ece, HALKLA İLİŞKİLER PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALGISI: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRMASI(2019), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account