DSpace Repository

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN İLKÖĞRETİM BAŞARISINA ETKİSİ (YOZGAT İLİ AKDAĞMADENİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)

Show simple item record

dc.contributor.author Taşçı, Nur
dc.date.accessioned 2019-09-06T07:57:05Z
dc.date.available 2019-09-06T07:57:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5187
dc.description.abstract Bu araştırma okul öncesi eğitimin ilköğretim başarısına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014–2015 eğitim-öğretim yılı Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Yozgat ilinin Akdağmadeni ilçesinde görev yapan random yoluyla seçilen sınıf öğretmenlerinden meydana gelmiştir. Araştırmada Ebru Dündar Kırık‟ın (2011) geliştirdiği bir anket seçilmiştir. Beşli Likert tipinde hazırlanmış 37 madde ve 1 açık uçlu sorudan oluşan bu anket Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinden tesadüfü yolla seçilen 110 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen verilen SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada uygulanan anket sonuçlarına göre; okul öncesi eğitimi alan çocukların almayan çocuklara oranla; akademik başarılarının ve sosyal, duyuşsal ile psikomotor gelişim alanlarının daha iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul öncesi eğitimde; çocukların becerilerinin olumlu yönde geliştiği, okula uyum sağlamada diğer çocuklara oranla daha az zorlandıkları, çocukların duygu ve düşüncelerini anlatırken daha iyi iletişim kurabildikleri, öz güven, öz denetim, öz bakım becerilerinin daha üst düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca açık uçlu sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak; sınıf öğretmenleri okul öncesi eğitimin zorunlu olmasını ve köyler de dâhil olmak üzere tüm okullarda yer alarak 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alınmasını istedikleri görülmektedir. Bununla birlikte öğretmenler, okul öncesi eğitime gereken önemin verilmesini, ailelerin, basının ve yetkili kuruluşların bu konuda bilgilendirilmesini, katılımın sağlanması için gerekli şartların sağlanarak çalışmaların yapılmasını önermişlerdir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Zorunlu eğitim tr_TR
dc.subject İlköğretim başarısı tr_TR
dc.subject Aile katılımı tr_TR
dc.subject Öğretmen görüşleri tr_TR
dc.subject Pre-school Education tr_TR
dc.subject Compulsory Education tr_TR
dc.subject Primary Education success tr_TR
dc.subject Family Participation tr_TR
dc.subject Teacher Opinions tr_TR
dc.title OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN İLKÖĞRETİM BAŞARISINA ETKİSİ (YOZGAT İLİ AKDAĞMADENİ İLÇESİ ÖRNEĞİ) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This research was done for determining the effect of kindergarden to the primary school success. Teachers who work in Akdağmadeni in 2014-2015 Academic Year form the population. And the sample of research was formed with class teachers chosen randomly who works in the village of Yozgat, Akdağmadeni. In this research, a questionnaire was chosen that is prepared by Ebru Dündar (2011). The questionnaire prepared as five point Likert scale has 37 articles and 1 open ended question; and it was applied to 110 class teachers chosen randomly who work in the village of Yozgat, Akdağmadeni. Following the questionnaire, data were analysed with the SPSS programming. According the results applied in the research; children that take pre-school education are better than children who don‟t; in academic success and social, affective, psychomotor zone of development. In pre-school education; it was confirmed that children‟s abilities improve positively; they have difficulty in orientation less; they communicate better expressing their feelings and opinions; their self-confidence, self-control and self-care are better. And also we can say that according the answers of open ended questions, class teachers want pre school education to be compulsory and even in village schools to be included in 12-year compulsory education. After all, teachers suggest that pre-school education is underestimation and families, media and publish authority should be informed about this issue; participation should be encouraged ensuring neccessary conditions for carrying out studies. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 72 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Taşçı, Nur, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN İLKÖĞRETİM BAŞARISINA ETKİSİ (YOZGAT İLİ AKDAĞMADENİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)(2016), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account