DSpace Repository

SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR

Show simple item record

dc.contributor.author Ertuş, Gamze
dc.date.accessioned 2019-08-17T05:47:16Z
dc.date.available 2019-08-17T05:47:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/5173
dc.description.abstract Bu çalışma Türk eğitim kurumlarında eğitim gören Suriyeli sığınmacı çocukların akademik yaşantı sürecinde karşılaştıkları sorunları ortaya koymak, bunun için öğretmenlerinin görüşlerini ve yaşadığı sorunları değerlendirmek ve bu görüşler doğrultusunda birtakım önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın verileri 2016-2017 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan görev yapan 10 öğretmen ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan yarı-yapılandırılmış uzman görüşme modeli kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu hem sınıfında Suriyeli öğrencisi bulunan sınıf ve branş öğretmenlerinin hem öğrencilerin hem de velilerin yaşamış olduğu sorunların ve bu sorunların çözümü için öneri ve destekleri belirlemeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Görüşme sorularına öğretmenlerin kişisel bilgilerini elde etmek amacıyla kişisel bilgi formu eklenmiştir. Veriler (görüşme metinleri) derinlemesine analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları; Suriyeli sığınmacı çocukların Türk eğitim sistemine girişiyle birlikte öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda öğrencilerin ve velilerin yaşadığı sorunlar ve öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi için öğretmenlerin sunduğu öneriler ve ihtiyaç duyulan destekler alt başlıkları altında elde edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Göç tr_TR
dc.subject Sığınmacı tr_TR
dc.subject Suriyeli çocuklar tr_TR
dc.subject Öğretmen görüşleri tr_TR
dc.subject Migration tr_TR
dc.subject Refugee tr_TR
dc.subject Syrian children tr_TR
dc.subject Teacher views tr_TR
dc.title SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This study was carried out in order to reveal the problems encountered by the Syrian asylum seeking children in Turkish educational institutions during the academic life process, to evaluate the opinions of the teachers and the problems they experienced and to make some suggestions in line with these opinions. The data of the research conducted using the qualitative research method was obtained from interviews with 10 teachers working in Avcılar, Beylikdüzü and Küçükçekmece districts of İstanbul province in 2016-2017 academic years. In this study, semi-structured expert interviewing model of qualitative research methods was used. The semi-structured interview form was designed to identify the problems that class and branch teachers with both Syrian students in both classes have experienced both students and parents, and suggestions and support for resolving these problems. A personal information form was added to interview questions in order to obtain personal information of the teachers. The data (interview texts) have been analyzed in depth. As a result of research; with the introduction of the Syrian refugee children into the Turkish education system, the problems faced by the teachers, the problems experienced by the students and the parents in line with the opinions of the teachers, and the suggestions and supports needed by the teachers for the better education of the students were obtained. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 86 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Ertuş, Gamze, SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM KURUMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR (2017), İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account