DSpace Repository

Evliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylaları

Show simple item record

dc.contributor.author Akar, Metin
dc.date.accessioned 2019-07-04T06:33:01Z
dc.date.available 2019-07-04T06:33:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2149-5564
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2518
dc.description.abstract XVII. yüzyılın ve bütün Türk tarihinin bilinen en büyük seyyahı Evliyâ Çelebi Bosna ve Hersek’i de ziyaret etmiş, Seyâhatnâmesi’nde bu bölgeye geniş yer ayırmış ve günümüz için de değerli bilgileri kayda geçirmiştir. Bu makalede Seyâhat-nâme’de anılan ve övülen Bosna yaylaları, Bosna’da yaylacılık, Evliyâ Çelebi’nin yaylalar hakkındaki düşünceleri, yaylaların Bosna Hersek millî sınırlarını belirtmedeki rolü ve belgesel değeri anlatılmıştır. Yaylalar, Seyâhatnâme’de özel olarak ve tekrarlanarak zikredilir. Bu tasarrufun sebebi üzerinde durulup Bosna ve Hersek’in (eski) millî sınırları hakkında bilgi verilmiştir. Yer adları, aşağı yukarı her Seyâhat-nâme neşrinde problem çıkarmaktadır. Bu problemin çözümü -Travnik örneğinden hareketle açıklanmış, öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ tr_TR
dc.subject Bosna ve Hersek tr_TR
dc.subject Evliyâ Çelebi tr_TR
dc.subject Seyâhatnâme tr_TR
dc.subject Yayla tr_TR
dc.subject Ravna tr_TR
dc.subject Köprez tr_TR
dc.subject Çemerne tr_TR
dc.subject Jobça tr_TR
dc.subject Travnik tr_TR
dc.subject Bosnia and Herzegovina tr_TR
dc.subject Evliyâ Çelebi tr_TR
dc.subject “Seyâhatnâme” tr_TR
dc.subject highland tr_TR
dc.subject Ravna tr_TR
dc.subject Köprez tr_TR
dc.subject Çemerne tr_TR
dc.subject Jobça tr_TR
dc.subject Travnik tr_TR
dc.title Evliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylaları tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol Evliya Çelebi who is the greatest known traveler of 17th century and whole Turkish history also visited Bosnia and Herzegovina, and he gave wide coverage to this area in his “Seyâhat-nâme” and registered some information which is valued even today. In this article, Bosnian highlands which are mentioned and praised in “Seyâhat-nâme”, transhumance in Bosnia, the thoughts of Evliya Çelebi about highlands, the role of highlands to identify national border of Bosnia and Herzegovina, and the value of this book as a document are told. Highlands are specifically and repetitively mentioned in “Seyâhat-nâme”. It is discoursed on the reason of this saving and informed about Bosnia and Herzegovina’s (old) national boundaries. Place names stir up trouble for almost every publication of travel book. The solution for this problem is explained (with reference to Travnik example), and some proposals have been made. tr_TR
dc.publisher.issue 3 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 22 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Akar, Metin, Evliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylaları(2016), AYDIN TÜRKLÜK BİLGİSİ DERGİSİ tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account