DSpace Repository

Hastaneleri Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Kılıç, Taşkın
dc.contributor.author Koç, Özcan
dc.date.accessioned 2019-07-03T07:56:58Z
dc.date.available 2019-07-03T07:56:58Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.issn 2149-5769
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2515
dc.description.abstract Küreselleşmeye bağlı olarak yaşanan gelişmeler, hız, esneklik ve maliyet kavramlarının önemini arttırmıştır. Bu bağlamda; özellikle işletmelerin temel yetkinlik alanları dışındaki yatırımlardan kaçınarak, maliyetleri azaltma ve enerjilerini kendi uzmanlık alanlarına yöneltme isteği dış kaynak kullanımının (outsourcing) doğmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu çalışma kamu ve özel hastanelerinde kullanılan dış kaynakların yönetici ve çalışanların bakış açısıyla nasıl değerlendirildiğinin sorgulanması ve dış kaynakları kullanmaya iten nedenlerin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda iki kamu ve iki özel hastanede görev yapan toplam 140 personele (yönetici- çalışan) anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcılar dış kaynak kullanımının yararlı bir yöntem olduğunu ve dış kaynaklardan yararlanmayı destekler nitelikte yanıtlar vermişlerdir. Buna ek olarak verilen yanıtlar bakımından demografik göstergeler açısından (yaş, eğitim, kurum türü vb.) bilimsel olarak bir fark tespit edilememiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health tr_TR
dc.subject Dış kaynak kullanımı tr_TR
dc.subject Temel yetenek tr_TR
dc.subject Alt işveren tr_TR
dc.subject Outsourcing tr_TR
dc.subject Core competence tr_TR
dc.subject Subcontractor tr_TR
dc.title Hastaneleri Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol The importance of concepts of speed, flexibility and cost has increased due to developments related with globalization. In this context, especially, enterprises’s desire to reduce costs and direct their energies to their own specialities played an important role on the birth and development of outsourcing by avoiding investments except for their core competency areas. In this study, our aim is to question the views of managers and employeers on outsourcing at the public and private hospitals and to determine the reasons for outsourcing. In this contex, datas are observed by conducting a questionnaire to the 140 personnel (manager and employee) working at two public and two private hospitals. At the end of the research, participants gave answers supporting outsourcing as a beneficial method. In addition, according to given answers, we couldn’t find any difference amoung demografic indicators (age, education, private or public institution etc.) scientifically. tr_TR
dc.publisher.issue 1 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 60 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 73 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Kılıç Taşkın, Koç Özcan, Hastaneleri Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma(2016), Hastaneleri Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Nedenler Üzerine Bir Araştırma tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account