DSpace Repository

Özofagial Skuamöz Papillom; Nadir Bir Olgu

Show simple item record

dc.contributor.author Kesici, Uğur
dc.contributor.author Kesici, Sevgi
dc.contributor.author Türkmen, Aygen
dc.date.accessioned 2019-07-03T07:06:37Z
dc.date.available 2019-07-03T07:06:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 2149-5769
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2512
dc.description.abstract Özofagial skuamöz papillom, genellikle asemptomatik, nadir görülen benign bir tümördür. Prevalansı yaklaşık olarak % 0.01-0.45 arasındadır. Bu olgu sunumunda, 40 yaşında, medikal tedavi sonrası tekrarlayan dispeptik yakınmaları ve mide yanması şikayeti olan kadın hasta tartışıldı. Gastroskopik incelemede distal özofagusta yaklaşık 0.5 cm boyutunda beyaz görünümlü, polipoid lezyon tespit edildi. Histopatolojik incelemede kronik aktif gastrit ve özofagial skuamöz papillom tespit edildi. Sonuç olarak, bu lezyonlar genellikle asemptomatik olmakla birlikte bazı olgularda malign transformasyon potansiyeli olabileceği dikkate alındığında endoskopi işlemi sırasında tespit edildiğinde eksize edilmeleri gerektiği kanaatindeyiz. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health tr_TR
dc.subject Özofagus tr_TR
dc.subject Papillom tr_TR
dc.subject Endoskopi tr_TR
dc.subject Eosophagus tr_TR
dc.subject Papilloma tr_TR
dc.subject Endoscopy tr_TR
dc.title Özofagial Skuamöz Papillom; Nadir Bir Olgu tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol Esophageal squamous papilloma is usually an asymptomatic, rarely seen benign tumor . Its prevelance is approximately between 0.01 – 0.45%. In this case report, 40 years old female patient with dyspeptic and pyrosis complaints after medical treatment is discussed. In the gastroscopic examination white appearing, polipoid lesion with approximately 0.5 cm size was detected in distal esophagus. In the histopathologic examination chronic active gastritis and esophageal squamous papilloma was determined. As a result, although these lesions are asymptomatic, in our opinion they must be excised if determined during endoscopy procedure when we consider the malign transformation potential of some of these lesions. tr_TR
dc.publisher.issue 1 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 93 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 96 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Kesici Uğur, Kesici Sevgi, Türkmen Aygen, Özofagial Skuamöz Papillom; Nadir Bir Olgu(2015), Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account