DSpace Repository

Hemiarthroplasty For 4-Part Fractures Of The Proximal Humerus: Is It A Good Treatment Option?

Show simple item record

dc.contributor.author Adaş, Müjdat
dc.contributor.author Kalkar, İsmail
dc.contributor.author Esenyel, Cem Zeki
dc.contributor.author Dedeoğlu, Semih
dc.contributor.author Özcan, Yusuf
dc.contributor.author Bayraktar, Kürşat
dc.contributor.author Çakar, Murat
dc.contributor.author Ersoy, Ayşın
dc.date.accessioned 2019-07-03T06:14:59Z
dc.date.available 2019-07-03T06:14:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 2149-5769
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2508
dc.description.abstract Objective: We examined the clinical, functional and radiological outcomes in patients 65 years and older who underwent primary shoulder hemiarthroplasty for a 4-part acute fracture of the proximal humerus, and evaluated efficacy of treatment, patient satisfaction and our procedural deficiencies. Patients and Methods: Eighteen patients were treated with primary hemiarthroplasty for acute proximal humerus Neer type-IV fracture. During follow-up, active forward elevation, abduction, internal/external rotation of the shoulder were assessed. The assessments were based on the Constant-Murley Shoulder Score (CMSS), Simple Shoulder Test Score (SSTS), Oxford Shoulder Score (OSS), scales of University of California and Los Angeles (UCLA). Abduction strength was measured by a myometer and VAS scores were measured for pain and disability. Radiographically, Acromiohumeral Distance (AHD) and Humeral Head-Greater Tuberosity Distance (HHGTD) were assessed, examining presence of union and displacement in the tuberosities. Mean follow-up was 32,8 months. Results: During last follow-up, the mean CMSS was 60,1 (range, 24-77); SSTS, 6,5 (range, 0-10) ; OSS, 25,6 (range, 10-36) and UFSS, 25,2 (range, 16-33). The mean VAS score was 2,6. The mean AHD and HHGTD, on the operated side were 11,7 mm (range, 5– 38 mm) and18,6 mm (range, 8– 29 mm) respectively. Our rate of union of the tuberosity was 89%. Conclusions: PHA surgery performed according to specific principles in the treatment of Neer type IV proximal humeral fractures particularly of fractures in patients who are older than 65 years of age and cannot undergo osteosynthesis for osteoporosis is a reliable surgical treatment, maintaining the shoulder level and relieving the pain as well as allowing acceptable and adequate range of motion for daily activities. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health tr_TR
dc.subject Functional results tr_TR
dc.subject Neer classification tr_TR
dc.subject Prosthesis tr_TR
dc.subject Proximal humerus fracture tr_TR
dc.subject Fonksiyonel sonuçlar tr_TR
dc.subject Neer sınıflaması tr_TR
dc.subject Protez tr_TR
dc.subject Proksimal humerus kırıkları tr_TR
dc.title Hemiarthroplasty For 4-Part Fractures Of The Proximal Humerus: Is It A Good Treatment Option? tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol Amaç: Dört parçalı proksimal humerus kırığı nedeni ile hemiartroplasti uygulanmış 65 yaş ve üstündeki hastaların klinik, fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını muayene etmek ve tedavinin etkinliğini, hastanın memnuniyetini ve prosedürün eksikliklerini değerlendirmektir. Hastalar ve Metod: Neer tip IV proksimal humerus kırığı nedeni ile 18 hasta primer hemiartroplasti ile tedavi edildi. Takiplerde, omuzun öne aktif elevasyonu, abdüksiyonu, internal/eksternal rotasyonları değerlendirildi. Değerlendirmelerde Constant-Murley Shoulder Score (CMSS), Simple Shoulder Test Score (SSTS), Oxford Shoulder Score (OSS), University of California ve Los Angeles (UCLA) değerlendirme skalaları kullanıldı. Abdüksiyon kuvveti bir myometer ile ölçüldü ve VAS skoru da ağrı ve sakatlık değerlendirilmesinde kullanıldı. Radyolojik olarak akromiohumeral mesafe (AHD) ve humerus başı daha büyük tuberkülum mesafesi (HHGTD) değerlendirildi, Tuberkülumların kaynamaları ve deplasmanları gözlendi. Ortalama takip süresi 32,8 aydı. Bulgular: Son takiplerde, ortalama CMSS 60,1 (24-77), SSTS 6,5 (0-10), OSS 25,6 (10-36), UFSS 25,2 (16-33) olarak bulundu. Ortalama VAS skoru 2,6 idi. Ameliyat yapılan taraftaki ortalama AHD ve HHGTD değerleri sırasıyla 11,7 (5-38) mm ve 18,6 (8-29) mm idi. Tüberkulumların kaynama oranları % 89 olarak bulundu. Sonuç: Altmışbeş yaş üstünde olan ve mevcut osteoporozu nedeni ile osteosentez uygulanamayan hastalardaki Neer Tip IV proksimal humerus kırıklarının tedavisinde hemiartroplasti uygulanması, ağrının geçmesi ve omuz seviyesinin sağlanmasının yanında günlük aktiviteler için yeterli ve kabul edilebilir omuz hareketlerini sağlamada güvenilir bir cerrahi tedavidir. tr_TR
dc.publisher.issue 1 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 27 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 50 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Adaş Müjdat, Kalkar İsmail, Esenyel Cem Zeki, Dedeoğlu Semih, Özcan Yusuf, Bayraktar Kürşat, Çakar Murat, Ersoy Ayşın, Hemiarthroplasty For 4-Part Fractures Of The Proximal Humerus: Is It A Good Treatment Option?(2015), Aydın Sağlık Dergisi / Aydın Journal of Health tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account