DSpace Repository

Romanya’da Türk Dili Tarihi ve Dobruca’daki (Köstence) Türkoloji Eğitimi

Show simple item record

dc.contributor.author Ustabulut, Mete Yusuf
dc.contributor.author Kara, Kürşad
dc.date.accessioned 2019-06-29T06:15:55Z
dc.date.available 2019-06-29T06:15:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation 3 tr_TR
dc.identifier.issn 2458-7818
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2496
dc.description.abstract Romanya Avrupa’nın güney doğusunda, Balkanların kuzey bölgesinde yer alan önemli bir ülkedir. Romanya’nın Batı Avrupa ülkelerine yakınlığı ve bu ülkelere ulaşan transit yolları barındırması sebebiyle eski zamanlardan itibaren çeşitli topluluklar Romanya topraklarına yerleşmiştir. Sırasıyla Romalılar, Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Slavlar, Macar Krallığı Romanya’da hüküm sürmüştür. 1400-1878 yılları arasında Osmanlı Devleti Romanya’ya hâkim olmuştur. Bu tarih aralığında bu bölgenin Türkleşmesinde ve Türkçenin yayılmasında önemli adımlar atılmıştır. 1878 yılında Romanya’nın bağımsızlığını kazanmasıyla Anadolu’ya yoğun göçler yaşanmış, buradaki Türk varlığı azalmaya başlamış sonucunda ise Türkçe eğitimi açısından gerileme dönemi yaşanmıştır. 1945 yılında Romanya’ya komünizm rejimi hâkim olmuş, azınlıklara dil ve din yönünden büyük baskılar yapılmıştır. 1989 yılında rejimin devrilmesiyle her alanda açılımlar yapan Romanya, azınlıklara da önemli haklar vermiştir. Bu haklardan biri olan ana dili öğrenme hakkı yasalaştırılmış, anayasa güvencesi altına alınmıştır. Romanya’da, 1990 yılında üniversitelerde Türkçe eğitimine başlanmış, günümüze kadar da aralıklarla devam etmiştir. Bu çalışmamızda Romanya’nın; coğrafi, tarihi, demografik, siyasi, idari yapısı hakkında bilgiler verilmiş, Romanya’daki Türk azınlığın varlığı ve Türk dili eğitimi hakkında açıklamalar yapılmaya çalışılmış, Köstence’deki (Dobruca) Türkoloji bölümünün ders içerikleri hakkında bilgi verilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi tr_TR
dc.subject Romanya tr_TR
dc.subject Köstence (Dobruca) tr_TR
dc.subject Türk varlığı tr_TR
dc.subject Türk dili tr_TR
dc.subject Romania tr_TR
dc.subject Constanta (Dobruja) tr_TR
dc.subject Turkish presence tr_TR
dc.subject Turkish language tr_TR
dc.title Romanya’da Türk Dili Tarihi ve Dobruca’daki (Köstence) Türkoloji Eğitimi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol Romania is an important country which is located in the southeastern Europe and northern Balkans. Since Romania is close to the western European countries and has the highways transiting these countries, several communities settled down in Romania since ancient times. Respectively Romans, Huns, Avars, Bulgarians, Slavs and Hungarians ruled Romania. Ottoman Empire ruled Romania between 1400-1878. In these ages Ottoman Empire took an important step to Turkify this region and spread Turkish language. After Romania gained its independence in 1878, many people immigrated to Anatolia and Turkish population began to decrease, finally a period of decline began for Turkish language. In 1945 the communist regime began to rule Romania and the minorities were seriously repressed in terms of language and religion. After the overthrow of the regime in 1989, Romania began to reform in all fields and also gave significant rights to the minorities. Learning the mother tongue which is one of these rights became a law and was guaranteed by the constitution. In Romania in 1990 Turkish education started in universities and has intermittently continued until today. In this work, information about Romania’s geographical, historical, demographical, political and administrational structure was given and the presence of Turkish minority in Romania, education of Turkish language and course contents of Turkology Department in Constanta (Dobruja) were tried to be explained. tr_TR
dc.publisher.issue 2 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 15 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Ustabulut, Mete Yusuf, Kara, Kürşad, Romanya’da Türk Dili Tarihi ve Dobruca’daki (Köstence) Türkoloji Eğitimi(2018), İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account