DSpace Repository

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunu

Show simple item record

dc.contributor.author Yüce, Sefa
dc.date.accessioned 2019-06-27T13:03:05Z
dc.date.available 2019-06-27T13:03:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation 1 tr_TR
dc.identifier.issn 2458-7818
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2477
dc.description.abstract Türkiye’nin dışa açılım sürecinde “Büyük Öğrenci Projesi” ile başlayan yabancılara Türkçe öğretimi, son yıllarda büyük bir ivme kazanarak sadece Türk ve akraba topluluklara değil, dünyaya açılan bir proje hâline gelmiş bulunuyor. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, yalnız bir dil öğretimi olmayıp Türk kültürünün ve değerler sisteminin de dışa açılım süreci demektir. Bu süreçte YTB’ye, MEB’na, TÖMER’lere, Yunus Emre Enstitüsüne ve TİKA’ya önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu kurumlarda görev alacak öğretim elemanının çok donanımlı olması ve ülkeler arası kültürel farkları iyi bilmesi gerekmektedir. Öğretim elemanı, bir dili öğretirken aynı zamanda o dilin kültürel kodlarını da aktarıyor. Bu bakımdan öğretim elemanının lisans ve lisansüstü düzeyde iyi yetişmesi büyük önem arz ediyor. Yabancı öğrencinin gözünde öğretim elemanı Türkiye’nin imajı olarak görülüyor. Gerek yurt içi, gerekse yurt dışı eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretim elemanı, bir misyon adamı niteliğinde yetiştirilmeli, sorumluluklarını yerine getirebilecek bilinçte olmalıdır. Üniversitelerimizin yeni kurulan veya kurulmakta olan dil merkezlerinde, yabancılara Türkçe öğretecek öğretim elemanı sıkıntısı yaşanmaktadır. Kısa süreli kurslar veya sertifika programları ile öğretim elemanı açığının kapatılması mümkün görülmemektedir. Bunun için üniversitelerimizde Türkçe öğretimi ile ilgili lisans ve lisansüstü programlarına yeni bir işlerlik kazandırılması hayati bir önem taşımaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi tr_TR
dc.subject Nitelikli öğretim elemanı tr_TR
dc.subject Dil öğretimi tr_TR
dc.subject Türkiye’nin imajı tr_TR
dc.subject Dil ve kültür tr_TR
dc.subject Qualified instructor tr_TR
dc.subject Language teaching tr_TR
dc.subject Turkey’s image tr_TR
dc.subject Language and culture tr_TR
dc.title Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunu tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol In the process of Turkey’s international expansion, teaching Turkish to foreigners starting with the “Great Students Project” has not only expanded to include Turks and related communities but as a project it has also opened up to the rest of the world gaining a great momentum recently. Teaching Turkish as a foreign language means not only teaching of a language but also the international expansion of Turkish culture and value systems into foreign cultures. There are important roles and responsibilities for YTB, MONE, TOMER, Yunus Emre Foundation and TIKA in this process. It is absolutely necessary for the instructors who will be assigned to these institutions to be well equipped and knowledgeable on cultural differences among different countries. When teaching the language, the language instructor also transfers the cultural codes of a specific language. Therefore, it is very important for the instructor to be well educated at undergraduate and postgraduate levels. From the eyes of foreign students the instructor is seen as the image of Turkey. The instructors who will be assigned at institutions, be it in-country or abroad, should be educated with qualities of a person of mission with the necessary consciousness to achieve his/her responsibilities. There is a shortage for teaching instructors in the newly established language centres of our universities to teach Turkish to foreigners. It certainly does not seem to be possible to satisfy this shortage with short courses or certificate programs. Therefore, provision of undergraduate and graduate programs related to Turkish language teaching in our universities with a new functionality has become crucially important. tr_TR
dc.publisher.issue 1 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 114 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 125 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Yüce, Sefa, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Nitelikli Öğretim Elemanı Sorunu(2016), İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER Dil Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account