DSpace Repository

A Multidisciplinary Approach To Localized Gingival Recession: A Case Report

Show simple item record

dc.contributor.author Karaduman, Burcu
dc.contributor.author Koyuncuoğlu, Cenker
dc.contributor.author Atalay, Sevda
dc.contributor.author Çalışkan, Ece
dc.contributor.author Tezci, Nurcan
dc.contributor.author Meriç, Sabri Hasan
dc.date.accessioned 2019-06-27T11:56:38Z
dc.date.available 2019-06-27T11:56:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation 1 tr_TR
dc.identifier.issn 2149-5572
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2470
dc.descriptionabstract Background: Many techniques are available for the treatment of gingival recessions. Platelet rich fibrin (PRF) is being used for root coverage and periodontal regeneration with better wound healing. Objective: The purpose of this case report is to present the treatment stages and outcomes of a female patient who referred to our clinic with the complaint of gingival recession. Case Description: A 29-year-old patient with porcelain fused to metal (PFM) restorations on the maxillary incisors, had Miller Class I recession on her left lateral incisor. Initially, Phase I periodontal therapy was performed. One month later, the exposed root surface was covered with PRF and a coronally advanced flap was done. Postoperative healing was uneventful and 2 mm of root coverage was gained. Maxillary incisors were restored with zirconia crown prostheses. During 6 months follow-up no further exposure occured. Practical Implications: PRF is a preferable method enhancing success rates of the operation for recession coverage. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Aydın Dental Dergisi tr_TR
dc.subject Gingival recession tr_TR
dc.subject Platelet rich fibrin tr_TR
dc.subject Zirconia tr_TR
dc.subject Dişeti çekilmesi tr_TR
dc.subject Trombositten zengin fibrin tr_TR
dc.subject Zirkonya tr_TR
dc.title A Multidisciplinary Approach To Localized Gingival Recession: A Case Report tr_TR
dc.type Article tr_TR
local.description.abstractol Giriş: Günümüzde dişeti çekilmeleri için farklı tedavi seçenekleri gündeme gelmiştir. Kök yüzeyi kapatılması ve periodontal rejenerasyonun yanı sıra yara iyileşmesinin de hızlanması amacıyla trombositten zengin plazma (TZF) kullanılarak tedavi başarısı arttırılmaya çalışılmaktadır. Amaç: Bu olgu sunumunun amacı dişeti çekilmesi şikâyetiyle kliniğimize başvuran kadın hastanın operasyon süreci, endodontik ve protetik tedavi aşamaları ile tedavi sonucunun sunulmasıdır. Olgu Sunumu: Sol üst lateral dişinde Miller Sınıf I dişeti çekilmesi ve üst kesici dişlerinde metal destekli porselen restorasyonları var olan 29 yaşındaki kadın hastaya ilk aşamada Faz I periodontal tedavi uygulandı. 1 ay sonra kök yüzeyine TZF yerleştirilerek koronale kaydırılan flep yöntemiyle örtüldü. Postoperatif iyileşme sorunsuz olarak gerçekleşti ve 2 mm kök yüzeyi kapanması sağlandı. Üst kesici dişler zirkonya seramik kuron protezleriyle restore edildi. Olgunun 6 aylık takibi sonrasında dişeti çekilmesi gözlenmedi. Klinik Bağlantı: TZF, dişeti çekilmelerinin kapatılmasında operasyon başarısını arttıran alternatif tedavi yöntemleri arasında tercih edilen bir uygulamadır ve daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. tr_TR
dc.publisher.issue 1 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 35 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 40 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Karaduman, Burcu, Koyuncuoğlu, Cenker, Atalay, Sevda, Çalışkan, Ece, Tezci, Nurcan, Meriç, Sabri Hasan, A Multidisciplinary Approach To Localized Gingival Recession: A Case Report (2015), İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Aydın Dental Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account