DSpace Repository

Science teachers’ perceptions of the Turkish Elementary Science and Technology Curriculum

Show simple item record

dc.contributor.author Adal, Elif Ece
dc.contributor.author Çakıroğlu, Jale
dc.date.accessioned 2019-06-27T11:29:05Z
dc.date.available 2019-06-27T11:29:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation 1 tr_TR
dc.identifier.issn 2149-5438
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2467
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin 2006 Fen ve Teknoloji Programı’na ilişkin algılarını ve bu algıların programın içeriğiyle örtüşme düzeyini, programın uygulanma ve benimsenme düzeyinin daha iyi anlaşılması için ortaya koymaktır. 9 Fen ve Teknoloji öğretmeniyle derinlemesine mülakatlar yoluyla keşif odaklı niteliksel bir araştırma yürütülmüştür. Ego-tehdidi ile baş etmek için, veri toplama aracı olarak oyun etkinliği adı verilen görece yeni bir teknik geliştirilmiştir. Toplanan veri, içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, öğretmenlerin programı uygulamak için çaba sarf ediyor olmalarına rağmen, programı dikkatli bir şekilde incelememelerinden kaynaklı olarak, bu çabalarının boşa gittiğini göstermektedir. Aynı yöntem ile değişen Fen ve Teknoloji Programına ilişkin öğretmen algıları da incelenecektir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Fen programı tr_TR
dc.subject Öğretmen algısı tr_TR
dc.subject Elementary tr_TR
dc.subject Science curriculum tr_TR
dc.subject Teacher’s perception tr_TR
dc.title Science teachers’ perceptions of the Turkish Elementary Science and Technology Curriculum tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.description.abstractol The aim of this study was to reveal the science teachers’ perceptions of the fundamentals of the 2006 Elementary Science and Technology Curriculum and the level of consistency of these perceptions with the content of the curriculum in order to get deeper understanding of the implementation and adoption level of the curriculum. An exploratory qualitative research was operated through in-depth interviews with 9 science teachers. To directly deal with ego-threat, a relatively new technique, game activity, was developed as the data gathering tool. The findings indicated that although teachers spend an effort to implement the curriculum, since they did not examine it closely, their efforts go in vain. The new curriculum also will be tested using the same method. tr_TR
dc.publisher.issue 1 tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 85 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 114 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Adal, Elif Ece, Çakıroğlu, Jale, Science teachers’ perceptions of the Turkish Elementary Science and Technology Curriculum(2015), İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account