DSpace Repository

A COMPARISON REGARDING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH DICKENS AND KINGSLEY AMIS

Show simple item record

dc.contributor.author Kesenek, Hüseyin
dc.date.accessioned 2019-06-22T08:27:59Z
dc.date.available 2019-06-22T08:27:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2435
dc.description.abstract Charles Dickens tarafından yazılan Hard Times romanında, Gradgrind ailesi ve onların acı deneyimleri canlı şekilde anlatılır. Romanın sonuna doğru, okuyucular ‘Mutlu İngiltere’ idealine ulaşmak için akılcı bir eğitimin aslında aile üyelerine yanlış yol gösterdiğini ve hayatlarını hüzne dönüştürdüğünü anlar. Bu çalışmada, ‘eğitim tek başına insanları mutluluğa ulaştıramaz’ önermesini onaylamak için ‘Hard Times’ ile ilgili çeşitli görüşler ve örnekler sunulur. Kingsley Amis tarafından yazılan bir İngiliz Kampüs Romanı olan ‘Lucky Jim’ Hard Times’ta geçen öğretim yaklaşımlarına bir kıyaslama sunabilir. Romanda, akademisyenlerin aralarındaki acımasız rekabetin onların ahlaki yozlaşmalarında etkili olduğu öneriliyor olabilir. Bu akademik camiada, tecrübesiz tarih okutmanı Jim Dixon, İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere’sinin akademik prensiplerinin aksine, özgür iradeli rahat bir karakter ortaya koyar. Bu tez çalışmasında, o dönemin akademisyenlerinin Dixon’ın kişiliğini yok sayma düşüncesinin aksine, onun ayırdedici karakteri sayesinde yeni iş yerindeki zorlukların üstesinden gelebildiği ve samimiyetinin mutluluk arayışında ona yardım ettiği vurgulanır. Bu tez sonucunda, Jim Dixon gibi neşeli insanların kişiliğini önemsemenin herkesin hayatında direk veya dolaylı olarak bir mutluluğa sebep olabileceği öngörülür ve yapılacak analiz sonucunda; ne tür eğitim yöntemlerinin mutlu bir hayata ulaşmada etkili olabileceği sunulur. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Makineleşme tr_TR
dc.subject Bilim tr_TR
dc.subject Katılık tr_TR
dc.subject Önemsememe tr_TR
dc.subject Yabancılaşma tr_TR
dc.subject Mutluluk tr_TR
dc.subject Merak tr_TR
dc.subject Kendini-Gerçekleştirme tr_TR
dc.subject Fantezi tr_TR
dc.subject Hayal Gücü tr_TR
dc.subject Mechanization tr_TR
dc.subject Science tr_TR
dc.subject Strictness tr_TR
dc.subject Disregard tr_TR
dc.subject Alienation tr_TR
dc.subject Happiness tr_TR
dc.subject Wonder tr_TR
dc.subject Self-Realization tr_TR
dc.subject Fancy tr_TR
dc.subject Imagination tr_TR
dc.title A COMPARISON REGARDING THE EDUCATION SYSTEM THROUGH DICKENS AND KINGSLEY AMIS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In ‘Hard Times’ by Charles Dickens, the Gradgrind family and their sorrowful experiences are narrated. Towards the end of the novel, the readers realize that a rational education system as a guideline to reach the ideal of ‘Merry England’ actually misguides the family members and turns their lives to grief. In this study, various views and examples of ‘Hard Times’ are provided in order to demonstrate the proposal that education solely cannot always bring people to happiness. ‘Lucky Jim’, an English Campus Novel written by Kingsley Amis, can present a comparison to the teaching approaches in ‘Hard Times’. In the novel, the academics’ cruel rivalry can be seen as influential in their moral corruption. In this academic circle, Jim Dixon, an inexperienced history lecturer, presents a free willed, relaxed character as quite contrary to the academic principles of the ‘Post War England’. In this thesis, unlike disregarding of such individuality by the contemporary academics, it is stressed that Dixon can overcome the difficulties in his new working place thanks to his distinguishing characteristics, and his sincerity facilitates him in the quest for happiness. As a result of this thesis; it will be predicted that paying attention to such lively people’s personalities as Dixon has can be resulted in directly or indirectly a happiness in everyone’s life and as an outcome of an analysis; the reader will also be presented what sorts of education method can be effective to have a pleasant life. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 75 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • E-books [32]
    Kurumsal bünyemizde yayımlanan elektronik kitapları içerir.

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account