DSpace Repository

BARRIERS AND FACILITATORS AND THE ROLE OF KNOWLEDGE BROKERS AT KNOWLEDGE SHARING AMONG STUDENT “A CASE STUDY IN THE UNIVERSITY”

Show simple item record

dc.contributor.author Shakouri Youvalari, Taghi
dc.date.accessioned 2019-06-01T10:51:19Z
dc.date.available 2019-06-01T10:51:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2400
dc.description.abstract Bilgi paylaşımı, yeni organizasyonun, rekabetçi pazar yerinde organizasyonel performansı yenilemek ve geliştirmek için planladığı önemli bir parçasıdır. Bilgi paylaşımı, çeşitli bilim adamları tarafından çözüm sunma ya da işlev ve önemi hakkında yeni fikirler açılması için açıklanmıştır. Bu çalışma, bilgi paylaşımını ve bileşeni perspektiften anlatmayı ve bilgi temelli örgüt grupları içindeki paylaşım sistemlerine odaklanmayı deniyor. Bilgi yaratma ana üyesi olarak Enstitüler Organizasyon, bilgi paylaşım gruplarının performansına oldukça bağımlıdır. Bu çalışmada ,bir araştırma yaklaşımı kullanılır ve bir anket yapılarak birincil veriler toplanır. Toplanan veriler, SPSS ve Smart-PLS de korelasyon ve regresyon modeli gibi farklı istatistiksel testler uygulanarak analiz edilmiştir. Raporun araştırma bulguları, bilgi brokerinin engellerin rolünü azaltmaya ve kolaylaştırıcı rolünü geliştirmeye yönelik güçlü olumlu etkileri olduğuna işaret ediyor. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Bilgi paylaşımı tr_TR
dc.subject Bilgi yönetimi tr_TR
dc.subject Bilgi paylaşım kolaylaştırıcıları tr_TR
dc.subject Bilgi Paylaşım Engelleri tr_TR
dc.subject Bilgi Aracıları tr_TR
dc.subject Knowledge Sharing tr_TR
dc.subject Knowledge management tr_TR
dc.subject Knowledge sharing facilitators tr_TR
dc.subject Knowledge sharing Barriers tr_TR
dc.subject Knowledge Brokers tr_TR
dc.title BARRIERS AND FACILITATORS AND THE ROLE OF KNOWLEDGE BROKERS AT KNOWLEDGE SHARING AMONG STUDENT “A CASE STUDY IN THE UNIVERSITY” tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Knowledge sharing is an essential part of new organization that plans to innovate and improve organizational performance in the competitive market place. Sharing of information has been described by various scholars to present solution or opening new ideas about its function and importance. This work attempts to describe knowledge sharing and its component from perspective and focuses on the sharing systems within the knowledge based organizational groups. Institutes as the main member of knowledge creation organization is highly dependent on the performance of information sharing groups. In this study, a quantitative research approach is used, and primary data is collected by conducting a survey. The collected data is analyzed in SPSS and Smart-PLS by applying different statistical tests such as correlation, regression model and path coefficient. Research findings of the report indicate that there is strong and positive effects of knowledge broker on reducing the role of barriers and improve the facilitator’s role. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 117 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account