DSpace Repository

TÜRK VE AZERBAYCAN AİLE HUKUKUNDA EVLİLİĞİN GEÇERSİZLİĞ

Show simple item record

dc.contributor.author Guliyeva, Aynur
dc.date.accessioned 2019-05-30T08:12:54Z
dc.date.available 2019-05-30T08:12:54Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2373
dc.description.abstract Bu çalışmada, evliliğin geçersizliğinin maddi, usul ve yasal yönleri hem pratik hem teorik yönden ele alınmıştır. Evliliğin geçersizliği olumsuz bir hukuki ve toplumsal olgudur. Evliliğin iptali durumlarında ve hükümsüzlük sonuçları çözünürlükte belirsizlikler vardır. Araştırmanın amacı, geçersiz bir evliliğin varlığı ve varlığı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan toplumsal ilişkilerin yanı sıra geçersiz kabul edilmesi ve sonuçların uygulanmasıdır. Çalışmanın konusu, Türk ve Azerbaycan hukukunda evliliğin geçersizliği üzerine Kanundaki düzenlemeler; evliliğin geçersizliğinin yasal düzenlemesine ilişkin bilimsel doktrin; evliliğin geçersizliği ile ilgili normların uygulanması için adli uygulamalardır. Araştırma konusunun bilimsel detaylandırılma derecesi, evliliğin geçersizliği sorunlarının kapsamlı bir monografik incelemesi ve geçersizliğin sonuçlarının yeni bir aile ve medeni hukuk mevzuatı temelinde uygulanması gerçekleştirilmesidir. Yukarıda belirtilenler, mevcut mevzuatı, modern doktrini ve toplum ve devletin gelişmesinin mevcut safhasını göz önüne alarak, evliliğin geçersizliği sorunlarını analiz ederek, geçersiz bir evliliğin varlığıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkilerle ilgili sorunları tanımlama ve çözme, geçersiz saymayı kabul etme ve geçersizliğin sonuçlarının uygulanmasına yönelik bir yaklaşım ireli sürülmektedir. Tezin metodolojik temeli, genel bilimsel ve özel bilimsel araştırma yöntemleri ile yapılmıştır: diyalektik sosyal ve hukuki olguları bilme yöntemi, tarihsel ve hukuksal yöntemler ve karşılaştırmalı hukuk, karmaşık araştırma, hukuk sistemi analizi vb. yöntemlerden de yararlanmıştır. Bu yöntemler, evliliğin geçersizliği kurumunun gelişiminde genel eğilimleri keşfetmeyi ve yasal düzenlemenin özelliklerini ortaya koymayı mümkün kılmıştır. Entegre yaklaşım karışık bir hukuk fenomeni olarak evlilik geçersizliği konusundaki birleşik bir kavramın geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Araştırmanın teorik temelleri, birçok akademik çalışmalarda ortaya konulan evlilikle ilgili sorunların bilimsel deneyimi ve genel hukuk teorisi hükümleridir. Aynı zamanda yapılan çalışmada aile mevzuatının iyileştirilmesine ilişkin tavsiyeler temel alınarak belirli öneriler geliştirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Aile Hukuku tr_TR
dc.subject Türk Hukuku tr_TR
dc.subject Azerbaycan Hukuku tr_TR
dc.subject Evlilik tr_TR
dc.subject Evliliğin Geçersizliği tr_TR
dc.subject Family Law tr_TR
dc.subject Turkish Law tr_TR
dc.subject Azerbaijani Law tr_TR
dc.subject Marriage tr_TR
dc.subject Invalidity of Marriage tr_TR
dc.title TÜRK VE AZERBAYCAN AİLE HUKUKUNDA EVLİLİĞİN GEÇERSİZLİĞ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this work, the material, procedural and legal aspects of marital invalidity have been addressed both from a practical and a theoretical perspective. Invalidity of marriage is a negative legal and social phenomenon. There are ambiguities in the resolution of marital annulment cases and invalidity results as law enforcement. The purpose of the research is to recognize the existence of an invalid marriage and social relations in connection with its existence, as well as the invalid acceptance and application of the results. The issue of working is the norms of Turkish and foreign families and civil law; law regulations on the invalidity of marriage in Turkish and Azerbaijani law; the scientific doctrine of the legal regulation of the invalidity of marriage; judicial practices for the application of norms on the nullity of marriage. The level of scientific elaboration of the research topic is a comprehensive monographic examination of marital invalidity problems and the implementation of the consequences of the invalidation on the basis of a new family and civil law legislation. By analyzing the problems of invalidity of marriage, taking into account the current legislation, modern doctrine and the present phase of the development of society and the state, it is necessary to identify and solve the problems associated with invalid marriage. The thesis is based on methodological basis, general scientific and special scientific research methods: dialectical methods of social and legal knowledge, historical and legal methods and comparative law, complex research, law system analysis and other kind of methods. These methods made it possible to discover general trends in the development of marriage invalidity and to reveal the characteristics of the legal regime. The integrated approach has contributed to the development of a unified concept of marital invalidity as a complex of legal phenomenon. The theoretical foundations of the research are the scientific experience of the problems related to marriage and the general law theory which are revealed in many academic studies. At the same time, in this work, specific recommendations were developed based on proposals on improving family legislation. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 72 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account