DSpace Repository

SECURITY CHALLENGES OF CAMEROON AND THE EFFECTS ON FRANCE-AFRICAN RELATIONS

Show simple item record

dc.contributor.author Eyong, Agberndifor Evaristus Mwenyo
dc.date.accessioned 2019-05-30T07:11:05Z
dc.date.available 2019-05-30T07:11:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2369
dc.description.abstract Bu tez, Kamerun’daki güvenlik zorluklarının ve yönetici seçkinler tarafından yurtsever olarak ele alınması halinde Orta Afrika’daki tüm alt bölgede meydana gelecek doğrudan etkilere genel bir bakış getiriyor. Bu tez çalışmasında Kamerun’da zenginlerin neden gözetimsiz güvenlik zorunluklarının bulunduğuna dair soruya cevap bulmaya çalışılıyor. İkincisi, komşularına ve yabancı Batılı ortaklarına karşı iç ve dış politikasını sorgularına bakıyor. Bir başka deyişle, öncelikle egemen seçkinlerin egosantrik politikaları ve uluslararası sahnede Çin,şimdi Rusya ve çok yakın dönemde Türkiye ilearasındaki ilişkileri besleyen ekonomik etkileşim (diplomasi) araştırılıyor. Türkiye ve benzerlerinin gelişi ve doğrudan Fransa’nın çıkarlarını tehdit ediyor. Bu tez beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin araştırma sorusu, materyalleri ve planına genel bir bakış sunulmaktadır. İkinci bölümde dış politika, güvenlik, Fransa-Afrikalı gibi temel kavramlar tanımlanmakta ve güvenlik çalışmalarının kavramsal çerçevesine genel bakış açısından başlanıp daha sonra araştırmanın merkez üssü olan Kamerun’a kadar daraltılmaktadır. Üçüncü bölüm, Kamerun’un sömürgeleştirmeden bağımsızlığa geçiş tarihini sunmaktadır. Ayrıca bazı açılardan mevcut güvenlik zorlukları vurgulanmaktadır. Dördüncü bölüm, Kamerun’un mevcut güvenlik tehditlerini derinlemesine aydınlatmaktadır. Beşinci bölüm, Kamerun’un jeopolitik konumlandırılmasını tartışır ve Gine Körfezi’ndeki oyuna bakmaktadır. Gine Körfezi kıyısındaki Kamerun’u ve diğer birçok ülkenin ilerleme kaydedilmesini hayal bile edersek ortaya çıkan bir Afrika için politikalarını yeniden düzenlemeye neden gayret göstermeleri gerektiğini de belirtmektedir. Son olarak, karşı güvenlik tedbirleri ve Kamerun’un elde ettiği sonuçlarla ve aksilikler ele alınmaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Zorluklar tr_TR
dc.subject Güvenlik tr_TR
dc.subject Tehditler tr_TR
dc.subject Fransa-Afrika ilişkileri tr_TR
dc.subject Challenges tr_TR
dc.subject Security tr_TR
dc.subject Threats tr_TR
dc.subject France-African relations tr_TR
dc.title SECURITY CHALLENGES OF CAMEROON AND THE EFFECTS ON FRANCE-AFRICAN RELATIONS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This thesis is focused on an overview of Cameroon’s security challenges and the direct effects they will have in the entire Central African sub-region if patriotically addressed by the ruling elite. This thesis tries to answer the question why Cameroon though rich has many unattended security challenges. Secondly, it questions its domestic and foreign policies vis-à-vis its immediate neighbors as well as its foreign Western partners. In other words, it explores, firstly, the egocentric politics of its ruling elites and on the international scene, the economic interaction (diplomacy) that fosters the relations between China, and now Russia and very recently, Turkey. It’s worth noting that the arrival of Turkey and others directly threatens France’s interests. This thesis consists of five main chapters. The first chapter gives a general overview of the research materials and plan of the thesis. The second chapter defines some key concepts like foreign policy, security, France-Afrique and gives an overview of the conceptual framework of security studies beginning first from the general point of view and then narrowing it down to the epicenter of the study, Cameroon. The third chapter presents the history of Cameroon from colonization to independence. It also in some ways highlights its current security challenges. The fourth chapter deeply elucidates the current security threats of Cameroon, the geopolitical positioning of Cameroon and looks at the game in the Gulf of Guinea. It also suggests a largesse why Cameroon and many other countries within the belt of the Gulf of Guinea must endeavor to reformulate their policies for an emerging Africa if they ever dream of advancing. Lastly, the counter security measures come in as the culmination of the study and conclude with what Cameroon has achieved and what the setbacks are. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 117 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account