DSpace Repository

DOKUNMATİK CİHAZ KULLANAN 4-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Sancak, Merve Nur
dc.date.accessioned 2019-05-29T11:00:29Z
dc.date.available 2019-05-29T11:00:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2341
dc.description.abstract Dokunmatik cihaz kullanan 4-7 yaş grubu çocukların görsel algı düzeyi puanlarını belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel verilere dayalı genel tarama modelinde ve ilişkisel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırma çalışma evreni; İstanbul ili Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Beylikdüzü ilçelerinde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, adı geçen öğrenim basamaklarındaki öğrencilerin çalışma evreni sayısı ise (α=245) olarak tespit edilmiştir.Araştırmada İstanbul ili Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Beylikdüzü ilçelerinde öğrenim gören okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin oluşturduğu çalışma evrenini (n=150) kişiden oluşacak bir örneklem grubunun temsil edeceği düşünülmüş ve evrenden kolay örnekleme alma yöntemiyle seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Test çalışmaları sonucunda İstanbul ilinde Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler, Beylikdüzü ilçelerinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfta okuyan çalışma örnekleminde yer alan çocuklardan 150’ sine Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi uygulanmıştır. Araştırma genelinde çocukların görsel algı puanları alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif bir ilişkinin olduğu, çocukların görsel algı düzeyi puanlarının yaş, ebeveynlerinin eğitim düzeyi ve dokunmatik cihazlarla zaman geçirme süresi değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Frostig tr_TR
dc.subject Test tr_TR
dc.subject Görsel tr_TR
dc.subject Algı tr_TR
dc.subject Çocuk tr_TR
dc.subject Dokunmatik tr_TR
dc.subject Cihaz tr_TR
dc.subject Frostig tr_TR
dc.subject Test tr_TR
dc.subject Image tr_TR
dc.subject Perception tr_TR
dc.subject Child tr_TR
dc.subject Touch tr_TR
dc.subject Device tr_TR
dc.title DOKUNMATİK CİHAZ KULLANAN 4-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN GÖRSEL ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol This research aimed to determine the visual perception level score of children aged 4-7 using touch device is a research in the general screening model based on quantitative data and in the relational screening model. Research study universe; The pre-primary and primary school students in the provinces of İstanbul, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler and Beylikdüzü were determined as the number of study universities (α = 245). It was thought that a sample group (n = 150) of the pre-school and elementary school primary school students studying in the provinces of Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler and Beylikdüzü in İstanbul province would be representative of the study group and was chosen by simple sample selection method. Frostig Developmental Visual Perception Test was used as data collection tool. As a result of the test works, Frostig Developmental Visual Perception Test was applied to 150 children in the prefecture and primary school 1st class in the provinces of Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler and Beylikdüzü in Istanbul province. It was concluded that children's visual perception scores were statistically significant and positive in their visual perception scores and that children's visual perception level scores were meaningful enough to see the age, education level of parents and time spent with touch devices. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 118 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account