DSpace Repository

ŞİRKET ÇALIŞANLARININ AR-GE ALGILARI VE DEPARTMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Show simple item record

dc.contributor.author Tükenmez, Ali
dc.date.accessioned 2019-05-29T10:06:07Z
dc.date.available 2019-05-29T10:06:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2333
dc.description.abstract Günümüz rekabet koşullarında, teknoloji geliştirme çalışmaları işletmeler açısından kaçınılmaz bir hal almıştır. Teknoloji geliştirme çalışmaları oldukça kapsamlı faaliyetlerden oluşmaktadır. Bunların içerisinde teknolojinin transfer edilmesi, kullanılması ve üretilmesi yer almaktadır. Teknolojinin transfer yoluyla temin edilmesi kısa vadede teknolojik ilerlemeye katkıda bulunsa da, uzun vadede etkileri oldukça düşüktür. Uzun vadede teknolojik olarak ilerlemenin en etkili yolu, teknolojinin üretilmesidir. Bu noktada, teknoloji yönetimi çalışmaları içinde önemli bir yere sahip olan Ar-Ge çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Ar-Ge çalışmaları, maliyetli ve oldukça kapsamlı olmasının yanı sıra, getirisinin de uzun vadede olması açısından, işleteler bakımından riskler içermektedir. Bu riskleri minimum seviyeye indirmek için Ar-Ge'den en iyi şekilde faydalanmaya, çalışmaların sistematik bir biçimde yürütülmesine ve Ar-Ge performans ölçümlerinin yapılmasına bağlıdır. Teknoloji yönetimi, yönetim ve teknik uzmanlık ile alakalı bağlantıyı kurmak ve teknoloji transferi, araştırma geliştirme imalat, tasarım, test etme gibi teknoloji teminine ve teknolojinin ilerletilmesine yönelik faaliyetlerin organize edilmesi, örgütlenmesi, kontrolü ile alakalı faaliyetlerin bir bütünüdür. Bu çalışmada, Ar-Ge ve Ar-Ge'nin yönetimsel işlemlerine ilişkin değerlendirmeler ele alınmıştır. Çalışma birinci bölümünde Ar-Ge'nin tanımı, tarihçesi ve Ar-Ge'yi destekleyici kavramlar hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Ar-Ge'nin çalışmalarına değinilmiştir. Üçüncü bölümde Ar-Ge Yönetimi ve Ar-Ge Yönetimini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler, yönetim süreçleri hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölüm araştırmanın yöntem kısmı, evreni, örneklemi, analizleri hakkında bilgileri kapsamaktadır. Beşinci bölümde Ar-Ge bölüm çalışanlarının tutumları ile ilgili anket çalışmasının ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmış ve bunların sonuçları çizelgeler halinde açıklanmış ve karşılaştırılmalı sonuçlar değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Ar-Ge tr_TR
dc.subject Performans tr_TR
dc.subject Ar-Ge Yönetimi tr_TR
dc.subject Koordinasyon tr_TR
dc.subject Ar-Ge Harcamaları tr_TR
dc.subject Cinsiyet tr_TR
dc.subject Medeni Durum tr_TR
dc.subject R&D tr_TR
dc.subject Performance tr_TR
dc.subject R&D management tr_TR
dc.subject Coordination tr_TR
dc.subject R & D expenditures tr_TR
dc.subject Marital status tr_TR
dc.subject Gender tr_TR
dc.title ŞİRKET ÇALIŞANLARININ AR-GE ALGILARI VE DEPARTMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In today's competitive conditions, technology development studies have become inevitable in terms of businesses. Technology development activities consist of very comprehensive activities. These include the transfer, use and production of technology. While the transfer of technology through technology contributes to technological progress in the short term, the effects in the long run are quite low. The most effective way to progress technologically in the long run is to produce the technology. At this point, R&D activities, which have an important place in technology management studies, are at the forefront. R&D efforts are costly and highly comprehensive, as well as risks to the business in terms of the long-term nature of its evolution. Taking advantage of R&D to minimize these risks to the minimum level depends on the systematic execution of activities and the measurement of R&D performance. It is a collection of related activities related to organizing, organizing and controlling activities related to technology management, management and technical expertise, and related activities such as technology transfer, research development, manufacturing, design, testing and advancing technology. In this study, evaluations of managerial processes of R&D and R&D are discussed. The study begins with the first chapter and gives general information about the definition of R&D, history and R&D supportive concepts. In the second part, the activities of R&D are mentioned. In the third part, positive and negative factors affecting R&D management and R&D management and management processes are given. In the fourth chapter, information about the method, the universe, the sampling and the analysis of the research is given. In the fifth chapter, the questionnaire survey on the attitudes of R&D department employees was carried out and their results were explained in tabular form and the results were evaluated. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 120 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account