DSpace Repository

CUSTOMER PREFERENCES ON MORTGAGE FINANCE IN TURKEY A STUDY WITH CONJOINT ANALYSIS

Show simple item record

dc.contributor.author Khan, Muhammad Haseeb
dc.date.accessioned 2019-05-28T13:26:42Z
dc.date.available 2019-05-28T13:26:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2288
dc.description.abstract Her ülkeye etkin bir konut finansmanı sisteminin önemi, bireylerin hem konut ihtiyaçları hem de finans, inşaat ve bu pazarlarla ilgili sektörlerin geliştirilmesindeki güçlendirilmesinin taleplerini karşılama açısından önemi nedeniyle ihmal edilemez. Ülkelerde makroekonomik istikrarın sağlanamamasının başlıca nedenleri arasında, konut finansmanı sektöründe önemli bir gelişme kaydedilmiştir. En önemli gelişmelerden biri de Meclis tarafından onaylanan yeni Mortgage Yasası ile ipotek sisteminin geliştirilmesidir. Bu tezin amacı, Türkiye'de konut ipoteği sistemini analiz etmek ve konut ipoteği almaya karar verirken tüketicilerin tercih ve tercihlerini etkileyen faktörleri vurgulamaktır. Araştırma, Türkiye'de ipotek sistemine ilişkin tüketicilerin tercihlerinin derinlemesine bir analizini yapmaktadır. Veriler, birincil kaynak kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılardan, ipotek piyasalarında önceden belirlenmiş seçeneklerin bir kombinasyonunu içeren 16 karta dayalı tercihlerin sıralanması istenmiştir. Kartlar Excel yazılımındaki Microsoft Engineering aracını kullanarak oluşturularak toplanan veriler tüketicilerin tercihleri hakkında ayrıntılı bilgi veren birleşik analiz gerçekleştirmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla, bu araştırma, Türkiye'de konut finans piyasasındaki oyunculara, Türkiye'de ikamet etmeleri nedeniyle tüketicilerin tercihlerini ne almaya istekli olduklarını bilmek için önem taşımaktadır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject İpotek tr_TR
dc.subject Konut finansmanı tr_TR
dc.subject Birleşik analiz tr_TR
dc.subject Mortgage tr_TR
dc.subject Housing finance tr_TR
dc.subject Conjoint analysis tr_TR
dc.title CUSTOMER PREFERENCES ON MORTGAGE FINANCE IN TURKEY A STUDY WITH CONJOINT ANALYSIS tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The importance of an efficient housing finance system for every country cannot be neglected as it has its significance for meeting the demands of both the housing needs of the individuals and also the reinforcement in developing the finance, construction and the sectors related to these markets. The major reasons for being the unavailability of sources are macroeconomical and political stability in these countries, there has been a significant development in the housing finance sector of Turkey. One of the major developments is the mortgage system development along with the new Mortgage Law approved by the Parliament. The purpose of this thesis is to analyze the mortgage system in Turkey and also to highlight the factors that influence the choices and preferences of the consumers while they decide to take mortgage housing finance. The research provides an in-depth analysis of the preferences of the consumers with regards to the mortgage system in Turkey. The data was collected through primary source where the respondents were asked to provide their response based on 16 cards that contain a combination of available options in the mortgage markets for the consumer to choose from. The respondents were asked to rank each card according to their preferences. The cards were formed using the Microsoft Engineering tool on the excel software. The data collected was then used to perform conjoint analysis that provided an in depth information about the preferences of the consumers. Therefore, this research has significant importance to provide the players of the housing finance market of Turkey to know what are the preferences of the consumers are willing to take loans for owing their residency in the Turkey. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 97 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account