DSpace Repository

IMPACT OF FOREGIN DIRECT INVESTMENT IN HOST COUNTRY: CASE OF TELECOMMUNICATION IN AFGHANISTAN

Show simple item record

dc.contributor.author Haqzoy, Ahmad Asim
dc.date.accessioned 2019-05-27T10:48:44Z
dc.date.available 2019-05-27T10:48:44Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2233
dc.description.abstract Globalization and economic interaction involved in every part of the daily life and in modern businesses due to growth and international trade and country specialization. Therefore, the purpose of this study is to explore and identify the significant importance of FDI (Foreign Direct Investment) across the country, later examine the spillover of FDI on the host country, the country where a multinational corporation starts its branch of operations, and finally examine its contribution in economic and development of the host country. The study shows that foreign investment across the countries and regions played and crucial role in economic and development well-being and globalizations. The effect of foreign companies on domestic ones is one of the critical components of the study, the foreign companies’ productivity automatically spills over on local firms and in their industries. They must increase their productivity in order to survive in the market. Part of the study focused on telecommunications, where nowadays has been steady growth across the countries in the world. Telecommunication influenced the growth of unemployment as a whole and just like other businesses telecommunication considered an important dynamic component of a strong economic growth. Telecommunication has helped more in economic growth and development as it promotes sectors such as education, infrastructure, cumulative human skills, capacity building, and improve the public transportations. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Economic Integration tr_TR
dc.subject Foreign Direct Investments tr_TR
dc.subject Host Country tr_TR
dc.subject Economic Growth and Development tr_TR
dc.subject Ekonomik Birleşme tr_TR
dc.subject Doğrudan Yabancı Yatırım tr_TR
dc.subject Yatırım Alan Ülke tr_TR
dc.subject Ekonomik Büyüme ve Gelişim tr_TR
dc.title IMPACT OF FOREGIN DIRECT INVESTMENT IN HOST COUNTRY: CASE OF TELECOMMUNICATION IN AFGHANISTAN tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Büyüme, uluslararası ticaret ve ülke özelleşmesine bağlı olarak küreselleşme ve ekonomik ilişki günlük yaşantı ve modern faaliyetlerin her aşamasında yer almaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı Doğrudan Yabancı Yatırım’ın ülke genelindeki önemini keşfetmek ve tanımlamak, daha sonra çok uluslu bir şirketin faaliyetlerine başladığı yatırım alan ülkeye Doğrudan Yabancı Yatırım’ın dağılma etkisini incelemek ve en son olarak da yatırım alan ülkenin ekonomisine ve gelişimine katkısını araştırmaktır. Bu çalışma yabancı yatırımın ülkeler ve bölgeler çapında ekonomi ve gelişim refahı ve küreselleşmede önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Yabancı şirketlerin yerel şirketler üzerindeki etkileri bu çalışmanın çok önemli parçalarından biri olup yabancı şirketlerin üretkenliği otomatik olarak yerel şirketler ve endüstrileri üstüne dağılmaktadır. Bu şirketler piyasada kalmak adına üretkenliklerini artırmak zorundadırlar. Çalışmanın bir bölümü günümüzde dünyada ülkeler çapında istikrarlı bir büyüme gösteren telekomünikasyona odaklanmıştır. Telekomünikasyon işsizliğin büyümesini bir bütün olarak etkilemiş ve diğer işler gibi güçlü bir ekonomik büyümenin de önemli dinamik bir bileşimi olmuştur. Telekomünikasyonun ekonomik büyüme ve ilerleme dışında eğitim, altyapı, giderek artan insan becerileri, kapasite geliştirme ve toplu taşımaların geliştirilmesi gibi birçok sektöre de katkısı olmuştur. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 49 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account