DSpace Repository

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE BABALARIN VE ÖĞRETMENLERİN OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ok, Safiye
dc.date.accessioned 2019-05-27T07:28:53Z
dc.date.available 2019-05-27T07:28:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2231
dc.description.abstract Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen okul–aile işbirliği çalışmalarının, anne baba ve öğretmen görüşleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma deseniyle yapılıp, fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmada, çeşitliliği sağlamak için evrende genellemeler yapmak yerine, ortaklık ve benzerlikleri bulmak için maksimum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Şile ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 2 bağımsız anaokulu ve 2 ilköğretim okulu olmak üzere toplam 4 okuldan; 18veli ve 9 anasınıfı öğretmeni oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak toplanmıştır. Betimsel analiz yaklaşımı ile araştırmanın amaçları dikkate alınarak verilerin analizi yapılmıştır. Verilerin analizinde doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Nitel verilerin bulgularına göre; okul-aile işbirliği sürecindeki eksiklikler, geliştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda, öğretmen ve veli görüşlerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucunda anne babaların büyük çoğunluğu, veli toplantılarının yılda 2 kez yapıldığını ve bu toplantılarda; okulun, gelir – giderleri ve masraflarının konuşulduğunu söylemiştir. Anne babaların büyük çoğunluğunun okuldan, öğretmenden beklentileri; kaliteli eğitim, kural ve düzendir. Genel olarak anne babaların ve öğretmenlerin telefonla iletişim kurdukları, yazışmalar kullandıkları, bu yazışmaların daha çok günlük bilgilendirme notları olduğu, ev ziyaretlerinin gerçekleşmediği ancak acil durumlarda veliyle yüz yüze görüşmeler yapıldığı belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, anne babaların ve öğretmenlerin ortak noktalarda buluşabileceği etkinliklerin düzenlenmesi, velilerin isteklerini ve eğitim seviyesini kapsayacak etkinliklere yer verilmesi önerilmektedir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Okul öncesi tr_TR
dc.subject Okul–aile işbirliği tr_TR
dc.subject Öğretmen tr_TR
dc.subject Anne baba tr_TR
dc.subject Fenomenolojik desen tr_TR
dc.subject Pre-schooling tr_TR
dc.subject Parent-school collaboration tr_TR
dc.subject Teacher tr_TR
dc.subject Mom tr_TR
dc.subject Dad tr_TR
dc.subject Phenomenological pattern tr_TR
dc.title OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ANNE BABALARIN VE ÖĞRETMENLERİN OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The purpose of this study is to investigate the existing collaboration between parents and schools in the kindergartens by considering parents’ and teachers’ views. This is a an example of a quantitative study, and in this study, phenomenological pattern and maximum variety sampling techniques were administered. The participants of the study were nine teachers who were currenty teaching in a total of four elementary and kindergarten schools in the district of Şile, İstanbul. Additionally, 18 parents selected from these four schools were included as participants of the study. The data were collected by administering the semi-structured interview handouts created by the author of this study. The collected data were analyzed by using descriptive analysis with considering the titles used in the interview handouts.Direct quotations were included, too. The results of the study has shown that there are differences between teachers’ and parents’ views about (1) the existing deficiencies and (2) possible suggestions for improvements in regard to parent-school collaboration. The results also showed that parents’ meetings happen twice in a fiscal year and mostly the school expenses are discussed in these meetings. The expectations of parents from teachers were found as quality in education and discipline. The findings of the study represented that parents and teachers communicate each other by using phones or letters. These letters generally consists of daily informing letters for parents. Home visits do not happen unless it is necessary to talk to parents in person. Based on the findings, activities which suits parents’ educational levels and exprectations need to be organized so that parents and teachers come together. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 96 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account