DSpace Repository

ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS AND COMPETENCIES AS DETERMINANTS OF BUSINESS PERFORMANCE: A STUDY ON SMALL ENTERPRISES IN MOGADISHU, SOMALIA

Show simple item record

dc.contributor.author Mahadalle, Abdullahi Isse
dc.date.accessioned 2019-05-26T11:51:06Z
dc.date.available 2019-05-26T11:51:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2196
dc.description.abstract Son yıllarda etkin girişimcilikle sağlanan örgütsel başarının olumlu sonuçları, akademik ve yönetsel alanlarda dikkatlerin, girişimci özellikleri ve girişimci yeterlilikleri kavramlarına çekilmesine sebep olmuştur. Örneğin Somali’de, kadınların çok sayıda ve çeşitli finansal, teknik bilgi ve aile ile ilgili zorluklarla karşılaşmalarına rağmen, küçük işletme sektöründe önemli bir rol oynadıkları görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, yeni başlayan girişimciler arasında, girişimci yeterliliği ve girişimcinin demografik ve kişisel özelliklerinin işletme performansı üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Ayrıca, Somali’de küçük ölçekli işletmelerde yer alan kadın girişimcilerin karşılaştıkları temel güçlüklerin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Çalışma, nicel araştırma yaklaşımını benimsemiştir. Çalışmada likert ölçeğini oluşturacak şekilde kapalı uçlu anket kullanılarak, Mogadişu - Somali’deki toplam 187 küçük ölçekli girişimciden veri toplamıştır. Araştırmada temel veri analizi araçları olarak basit yüzdelik analizi ve ki-kare testi kullanmıştır. Toplanan veriler SPSS Programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, sorun çözme, riskleri öğrenme ve alma isteği; fırsat odaklılık ve iyi iletişim becerileri gibi girişimci yeterlilikleri ile özgüven, hatadan ders çıkarma, uzun vadeli iştirak, rekabet ve işletme performansında başarı gibi girişimci özellikleri arasında önemli pozitif ilişkilerin varlığını göstermiştir. Ayrıca çalışma, Somalili kadın girişimcilerin Somali’de küçük ölçekli işletmelere önemli ölçüde katkı sağladığı iddiasını da desteklemektedir. Bununla birlikte araştırma, Somalili kadınların karşılaştıkları ve ivedi şekilde karşılanması zorunlu olan çok sayıda önemli güçlüğü de göz önüne çıkarmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Girişimci Özellikleri tr_TR
dc.subject Girişimci Yeterlilikleri tr_TR
dc.subject Somalili Kadın Girişimciler tr_TR
dc.subject Küçük Ölçekli İşletme tr_TR
dc.subject Entrepreneurial Characteristics tr_TR
dc.subject Entrepreneurial Competencies tr_TR
dc.subject Somali Women Entrepreneurs tr_TR
dc.subject Small-Scale Business tr_TR
dc.title ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS AND COMPETENCIES AS DETERMINANTS OF BUSINESS PERFORMANCE: A STUDY ON SMALL ENTERPRISES IN MOGADISHU, SOMALIA tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The positive results of organizational success, arising from effective entrepreneurship has led academic and managerial attention on concepts of entrepreneurial competencies and entrepreneurial characteristics in the recent decades. In Somalia particularly, the women have been found to be playing a significant role in the small business sector, despite the several financial, technical knowledge, and family-related challenges faced by them. The present research aims at assessing the effect of entrepreneurial competencies and entrepreneur’s demographic and personal characteristics on business performance among initial stage entrepreneurs. Further, it also aims at identifying the major challenges encountered by the women entrepreneurs involved in Small business in Somalia. The study adopted a quantitative examination approach, and collected data from a total of 187 small scale entrepreneurs in Mogadishu, Somalia, through the use of a structured, closedended questionnaire incorporating the Likert Scale. The study utilized the Simple percentage analysis and the Chi-square test as its primary data analysis tools. The data collected was further analyzed by using SPSS Software. The study results showed the significant positive relation between entrepreneurial competencies such as problemsolving, willingness to learn and take risks; opportunity focused and good communication skills, and entrepreneurial characteristics such as self-confidence, learning from failure, long-term involvement, and thrive on competition and the business performance. Further, the study also supports the claim that Somali women entrepreneurs make a significant contribution to the small scale businesses in Somalia. However, the survey results have further brought forward several major challenges which are faced by the Somali women and must be catered to as an urgency. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 111 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account