DSpace Repository

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN KRİZ DÖNEMİNDE UYGULAMASI BEKLENEN STRATEJİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author İnceoğlu, Seray
dc.date.accessioned 2019-05-26T07:09:33Z
dc.date.available 2019-05-26T07:09:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2179
dc.description.abstract Taşımacılık sektörü günümüzün en gözde meslek ve sektörlerinden biri olmakla birlikte gelecekte de en büyük sektörlerden biri olacağı açıktır. Gerek istihdamı gerekse bu alanda çok büyük bir açıklığın olması firmaları ciddi derecede cezbediyor. Sektörün bu derece popüler olmasının temel nedeni ise çağımızın yaşadığı küreselleşme. Fakat küreselleşme her ne kadar özellikle taşımacılık alanında hiç beklenmeyen bir çığır açsa da firmaların korkulu rüyası rekabeti de artırmıştır. Taşımacılık sektörü karada her ne kadar artmış ve faaliyet alanını genişletmiş olsa da hava lojistiği günümüzün en büyük trendi olmuştur. Gelişen teknoloji ve küreselleşme ile firmalar birbirlerini takip etme ve geçme de en uç noktaları zorlamaktadır. Havacılık, çok fazla rekabetin olduğu ve hızlı değişiklerin yoğun bir şekilde yaşandığı sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu durum havayolu şirketlerini müşterilerinin ihtiyaçlarını ve isteklerini daha iyi anlamaya yönlendirmektedir. Günümüz işletmeleri iş hayatlarında bazen iniş-çıkışlar yaşarlar. İşletmelerin hem çalışanlarına hem müşterilerine hem de topluma karşı toplumsal sorumlulukları vardır. Bu nedenle firmalar kendi ve markalarının kimliğini ve geliştireceği pazarlama stratejilerini iyi planlamalı ve ona göre hareket etmelidir. Birçok işletmenin, kurumsal itibar ve kurum imajlarını yükseltmek için çeşitli çalışmalarda bulundukları ve para harcadıkları bilinen bir gerçektir. Kriz anında etkin bir iletişim kurmak ve krizi en az hasarla atlatmak hatta krizi bir fırsat olarak görüp değerlendirmek ve bütün bunlar için bir ilk adım olarak etraflı ve etkili bir kriz yönetimi planına sahip olmak açısından çok önemlidir. Başka bir deyişle, işletmeler kriz öncesinde stratejik planlar yapmalı, muhtelif zamanlarda bunu test etmeli ve aksaklıkları bulmaya ve çözmeye çalışmalıdır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Kriz tr_TR
dc.subject Kriz Yönetimi tr_TR
dc.subject Strateji tr_TR
dc.subject Pazarlama Stratejileri tr_TR
dc.subject Crise tr_TR
dc.subject Crisis Management tr_TR
dc.subject Strategy tr_TR
dc.subject Marketing Strategies tr_TR
dc.title HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN KRİZ DÖNEMİNDE UYGULAMASI BEKLENEN STRATEJİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Today, as well as transportation sector is the most popular sector, it is obvious that transportation sector is the biggest sector of the future. Both as employment both that it is emptiness hugely in this area, the firms attract to this sector critically. The essential reason of that this sector is very popular is the globalization that we live in. However, as much as the globalization pioneers especially in the transportation area unexpectedly, increased the competition that is the nightmare of the firms too. Even if the transportation brodened its are of activity and increased, the air logistics is the biggest trend in today. With the developing technology and globalizm, the firms have been forcing the most extreme point on following and passing eachother. Aviation has become one of the sectors where there is a lot of competition and the rapid changes are heavily experienced. This leads airline companies to better understand their customers' needs and desires. Today's businesses sometimes experience ups and downs in their business life. Businesses have social responsibilities both to their employees, to their customers, and to society. For this reason, companies should plan and act accordingly on their branding and marketing strategies. It is a well-known fact that many businesses have spent a lot of money and effort to raise corporate reputation and corporate image. It is very important to see and evaluate the crisis as an opportunity and to have an effective crisis management plan as a first step for all of these. In other words, businesses should make strategic plans before the crisis, test them at various times, and try to find and solve problems. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 88 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account