DSpace Repository

İLKOKUL EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin, Yaşar
dc.date.accessioned 2019-05-23T06:33:19Z
dc.date.available 2019-05-23T06:33:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2062
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, Bağcılar ilçesindeki İlkokul eğitim yöneticilerinin okul kültürünün oluşması ve geliştirilmesi konusunda liderlik özelliklerini incelemektir. Bu araştırmada bazı değişkenlere göre okullardaki örgütsel güven düzeyinin farklılaşma düzeyi test edilmiştir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Bağcılar ilçe sınırları içinde yer alan, Bağcılar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 38 ilkokulda görev yapan 1.622 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 681’i erkek, 941’i kadındır. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğretmenlere 535 anket gönderilmiş ve gelen anketlerden 185’i erkek ve 201’i kadın olmak üzere toplam 386’sı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin liderlik düzeylerini belirlemek için “Liderlik Ölçeği” ve ilkokullarındaki okul kültürü düzeyini belirlemek için de “Okulda Okul Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada Liderlik ve Örgütsel Güvenle ilgili kavramlar da ele alınmıştır. Bu araştırmada şu sonuçlara varılmıştır: Bağcılar ilçesinde görev yapan İlkokul öğretmenleri; okul yöneticilerinin liderlik özelliklerinin okul kültürü seviyesini anlamlı bir şekilde etkilediğini belirtmişlerdir. Bu durumda İlkokul öğretmenlerinin eğitim seviyesi arttıkça okullarındaki okul kültür düzeyini yetersiz buldukları görülmüştür. Ayrıca, ilkokul öğretmenlerinin bir sendikaya üye olma durumları ile Örgütsel Güvenin alt boyutları olan Yöneticilere Olan Güven, İletişimsel Ortam ve Yeniliklere Açık Olma arasında anlamlı bir ilişki elde edilememiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Lider tr_TR
dc.subject Eğitim Yöneticisi tr_TR
dc.subject Okul Kültürü tr_TR
dc.subject Örgütsel Güven tr_TR
dc.subject Okul Müdürü tr_TR
dc.subject Leadership tr_TR
dc.subject Education tr_TR
dc.subject School Culture tr_TR
dc.subject Scale tr_TR
dc.subject Organizational Trust tr_TR
dc.subject Communicative ethic tr_TR
dc.title İLKOKUL EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI VE GELİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The purpose of this research is to examine the leadership of primary school managers in Bağcılar about forming and developing school culture . In this study the level of differentiation of organizational trust level in schools is tested according to some variables. The population of the study contains 1622 teachers working in 38 primary schools which are attached to National Educational Directorate in the boundaries of Bagcilar district in 2014-2015 academic year. 941 of teachers are male and 681 of them are female. 535 survey forms were sent to teachers . 386 of survey forms including 185 belonging to men and 201 belonging to women are evaluated in total assessment. In this study to determine the level of leadership of school administrators "leadership" scale and to determine the level of primary school culture "school culture scale in school " are used.Also concepts related to “ leadership” and “organizational trust” are discussed. In this study, the following conclusions were reached: Bağcılar primary school teachers working in this district stated that the leadership of school administrators affect the level of school culture in a meaningful way.When primary school teachers’ level of education increases, teachers find the level of school culture insufficient in their school.Also there is no significant relationship between being a member of a union of primary school teachers and the sub-dimensions of organizational trust which are confidence in the manager,communicative atmosphere and being open to innovations. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 57 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account