DSpace Repository

TÜRKÇE ÖGRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author Gümüş, Emel
dc.date.accessioned 2019-05-22T13:05:49Z
dc.date.available 2019-05-22T13:05:49Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/2034
dc.description.abstract Bu araştırmada Türkçe öğretmenlerinin sınıf içerisinde karşılaştıkları problemler ve çözüm önerilerine karşı uyguladıkları stratejilerin öğretmen görüşüne göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca bağlı olarak öğretmenlerin en çok ve en az karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlar karşısında kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarının ve kullandıkları stratejilerin cinsiyet, yaş ve kıdeme göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada seçilen konu, eğitim sistemi açısından ve ilgili literatüre katkı sağlaması yönüyle önemlidir. Çalışma kapsamında 2014–15 eğitim öğretim yılında İstanbul ili - Fatih ilçesinde genel öğretim vermekte olan ortaokul kurumlarında görev yapan Türkçe öğretmenleri ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılarak verilerin çözümü ve yorumlanmasında betimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Uygulanan ankette; kişisel bilgiler, genel öğretmenlik özellikleri, istenmeyen davranışlarla karşılaşma sıklıkları ve sınıf yönetimi stratejileri bölümleri bulunmaktadır. Ölçek Şen Kulak (2010)’ın hazırladığı bir ölçektir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıfta en sık karşılaştığı istenmeyen öğrenci davranışının “cep telefonuyla meşgul olma” olduğu, en az karşılaşılanın ise “sınıfı kirletme-yerlere kâğıt atma” olduğu görülmüştür. Sınıfta istenmeyen öğrenci davranışları karşısında en sık kullandıkları stratejinin “öğrenciye sınıfın kurallarını hatırlatmak” olduğu ve en az kullanılan stratejinin ise “tüm sınıfı cezalandırmak” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet, yaş ve kıdemleri ile karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve kullandıkları stratejiler arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İstenmeyen Öğrenci Davranışları tr_TR
dc.subject Ortaokul tr_TR
dc.subject Türkçe Öğretmeni tr_TR
dc.subject Sınıf Yönetimi tr_TR
dc.subject Sorun Çözme Becerisi tr_TR
dc.subject Negative student behaviours tr_TR
dc.subject Secondary school tr_TR
dc.subject Turkish-language teacher tr_TR
dc.subject Classroom management tr_TR
dc.subject Problem solving skills tr_TR
dc.title TÜRKÇE ÖGRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol In this research Project; problems that have been faced in class management and suggestions for solutions have been targeted. The least and the most faced negative student behaviours and class management strategies applied have been determined. Moreover it has been researched if the negative behaviours and the strategies applied differ according to gender, age and rank. The subject of the research is important because of the education system and the contribution to the relevant literature . A research has been performed including Turkish-language teachers working in secondary schools in Fatih / İstanbul during 2014/2015 education year. Scanning method has been used in research and descriptive statistics methods have been used in commentary. Personal information, teaching specialities, frequency of negative behaviours and class strategies have been in the questionnaire . The scale is of Şen Kulak (2010) At the end of the questionnaire, it has been revealed that the most common negative student behaviour is “playing with cellular phones” and the least common negative student behaviour is “littering in the classroom”. It is concluded that the most applied strategy is reminding the students of the classroom rules and the least applied strategy is punishing the whole classroom. No significant evidence has been found of connection between the genders, ages and ranks of the teachers with thw strategies used when faced with negative student behaviours. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 121 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account