DSpace Repository

EXISTENTIAL ANXIETIES CREATED BY MENACE IN HAROLD PINTER’S PLAYS: THE ROOM, THE BIRTHDAY PARTY AND THE DUMB WAITER

Show simple item record

dc.contributor.author Mutlu Yılmaz, Banu
dc.date.accessioned 2019-05-10T12:27:59Z
dc.date.available 2019-05-10T12:27:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1828
dc.description.abstract Harold Pinter (1930-2008), en çok göze çarpan ve en önemli İngiliz oyun yazarlarındandır. Tiyatro ve radyo oyunları, beyaz perde için senaryolar, skeçler ve şiirler yazmıştır. Tehdit komedisi (Comedy of Menace) ile tanınmaktadır. Eserlerinde, esas olarak yabancılaşma, şiddet, kıskançlık, korku, endişe, aldatma, gizli sırlar ve cinsel siyaset konularını ele almıştır. Eserlerinde kullandığı komik diyaloglar ve sahnelerle, Pinter komedi ve trajediyi harmanlamıştır. Yahudi asıllı olan Harold Pinter 1930’da doğmuştur. Çocukluk döneminde savaşı ve Yahudi düşmanlığını ve bunların getirdiği tüm korkuları yaşamıştır. Tüm bu yaşadıklarından etkilenmemesi mümkün olamazdı ve bu nedenledir ki ikinci dünya savaşından önce Yahudi düşmanlığına maruz kalmış ve Alman bombardımanından dolayı yaşadığı topraklardan daha güvenli bir yere gönderilmiş biri olarak, o zamanlarda yaygın olan varoluşçu düşüncelerden etkilenmiş olması anlaşılabilir bir durumdur. İkinci dünya savaşı ve sonrasında, insanlar kendilerini daha kötü, parçalanmış ve karmaşık bir toplumun içerisinde bulmuşlardır. İnsanlar savaş sonrası hayal kırıklığına uğramış ve amaçlarını yitirmişlerdir. Artık onlar için önemli olan sadece kendi varoluşlarıdır. Yaşadıkları toplum onlar için artık tehditlerle doludur. Tabi ki tüm bu tehdit oluşturan unsurlar Pinter’in de hayatını etkilemiş ve yaşadıklarını ve etkilendiklerini eserlerinde yansıtmıştır. Pinter’in karakterleri her zaman absürt varoluşsal durumlar içerisindedir ve kendi varlıklarını anlamlandırmak adına mücadele vermektedirler. Bu varoluşsal durumlar genelde karakterlerin kendi varoluşsal endişeleridir çünkü karakterler hep bir tehdit ile karşı karşıyadır. İçerisinin verdiği görünürdeki güven, dışarıda olması beklenen tehdidin dış dünyadaki tehlikeyle mukayese edilmektedir. Ancak Pinter, tehdidin sadece dış dünyada değil, ev de dahil olmak üzere herhangi bir yerde olabileceğini göstererek izleyicisini şaşırtır. Bu tez Harold Pinter’ın oyunlarında, İkinci Dünya savaşı sonrası toplumsal hayatta ortaya çıkan tehdit unsurunun yarattığı varoluşçu endişeleri incelemeyi amaçlamaktadır ve bunun için Harold Pinter’ın Oda, Doğum Günü Partisi ve Git Gel dolap adlı eserleri çalışılmıştır. Bu üç oyunun seçilmesinin nedeni bu oyunlardaki tehdidin yarattığı varoluşçu endişelerin çok açık olması ve bunun bu oyunlarda ana tema olmasıdır. Bu çalışmanın giriş kısmında Harold Pinter’ın biyografisi, eserleri ve Comedy of Menace (Tehdit Komedisi) üzerinde durulmuştur. İkinci kısımda seçilen oyunlardaki tehdit unsuru ele alınmıştır. Üçüncü kısımda tehdidin ne gibi varoluşçu endişeler getirdiği hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak, sonuç kısmında bu tezde çalışılan konunun genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY GRADUATE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES tr_TR
dc.subject Harold Pinter tr_TR
dc.subject Tehdit tr_TR
dc.subject Varoluşçuluk tr_TR
dc.subject Varoluşçu Endişeler tr_TR
dc.subject Harold Pinter tr_TR
dc.subject Menace tr_TR
dc.subject Existentialism tr_TR
dc.subject Existential Anxiety tr_TR
dc.title EXISTENTIAL ANXIETIES CREATED BY MENACE IN HAROLD PINTER’S PLAYS: THE ROOM, THE BIRTHDAY PARTY AND THE DUMB WAITER tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Harold Pinter (1930-2008) is one of the most outstanding and important British dramatists. He wrote theatre plays, radio plays, screenplays for films, sketches and poems. Harold Pinter is well-known for his comedies of menace. In his works, he mainly deals with alienation, violence, distorted memory, jealousy, fear, anxiety, betrayal, hidden secrets and sexual politics. By inserting comic dialogues and scenes, Pinter blends comedy and tragedy in his works. The Jewish playwright Harold Pinter was born in 1930. That is, in his childhood he experienced war and the anti-Jewish tendencies and all the fears and terrors coming from that. It wasn’t possible for Pinter to remain unaffected. Therefore, it can be clearly understood that he was influenced by the existential thoughts which were in the air at that time of history as a person who experienced anti-Semitism before the WW II and who was sent to a safer place from German bombing. People found themselves in a worse, fragmented and complex society. After the war, they were disillusioned and they lost their aims in life. After all, the only thing important for them is their own existence since the society they lived in is full of threats. As a matter of course, these menacing factors played an important role in his life and he reflected what he lived and what he was influenced in his works. Pinter’s characters are kept in an absurd-existential situation and they struggle to make sense of their own being. These existential situations are actually characters’ existential anxieties because the characters are threatened by the menace, and in return, react to the danger of the invasion of their lives by this threat. The seeming safety of inside is compared with the danger of the outside world where the menace is assumed to dwell. However, Pinter shocks his audience by showing that the menace dwells not necessarily in the external world but can be anywhere, including the inside of the house. This study aims at exploring existential anxieties in Harold Pinter’s plays created by menace which appeared in social life after WW II. In order to do this, this study covers Harold Pinter’s three plays; The Room (1957), The Birthday Party (1957) and The Dumb waiter (1957). The reason why these three plays are chosen to study is that existential anxieties and the menace creating them are so apparent in them and it plays the central theme in these works. The introduction part of the thesis gives general information about Harold Pinter’s biography, his works and Comedy of Menace. The second part of the thesis covers the concept of menace in these selected plays. The third part of the thesis gives information about what sort of existential anxieties reflected because of menace. Lastly, the conclusion gives an overall evaluation about the subject of the study. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 64 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag Mutlu Yılmaz B. Harold Pinter’ın Oyunlarında Tehdit Unsurunun Yarattığı Varoluşçu Endişeler. İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili ve Edebiyatı. İstanbul. 2014 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account