DSpace Repository

SOSYAL BELEDİYECİLİK (ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)

Show simple item record

dc.contributor.author Akarsu, Serkan
dc.date.accessioned 2019-05-10T07:52:50Z
dc.date.available 2019-05-10T07:52:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1807
dc.description.abstract Bu çalışmada sosyal belediyeciliğin ve bu bağlamda yapılan faaliyetlerinin detaylı bir incelemesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada öncelikle sosyal politika kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra sosyal politikanın tarihsel gelişimi, araçları ve amaçları detaylı olarak incelenmiştir. İkinci bölümde sosyal devlet kavramının literatür taraması yapılıp, tarihsel gelişimi ve Türkiye'de sosyal devletin tarihsel gelişimi irdelenmiştir. Aynı zamanda sosyal belediyecilik kavramı, konusu, işlevleri, tarihsel gelişimi, Türkiye'de sosyal belediyeciliğin tarihsel gelişimi incelenmiştir. Bu bölümde yine Türkiye'de sosyal belediyeciliğin hukuki çerçevesinde ve sosyal belediyecilik bağlamında yapılan uygulamalar irdelenmiştir. Üçüncü ve son bölümde Zeytinburnu Belediyesi hakkında bilgiler verilmiş ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından yürütülen sosyal belediyecilik faaliyetleri ele alınmıştır. Sonuç olarak Zeytinburnu Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında ilçe halkına özellikle düşkün kesimlere son derece önemli sosyal hizmetler verdiği anlaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Politika tr_TR
dc.subject Sosyal tr_TR
dc.subject Belediye tr_TR
dc.subject Zeytinburnu tr_TR
dc.subject Sosyal Belediyecilik tr_TR
dc.subject Policy tr_TR
dc.subject Social tr_TR
dc.subject Municipality tr_TR
dc.subject Zeytinburnu tr_TR
dc.subject Social Municipal tr_TR
dc.title SOSYAL BELEDİYECİLİK (ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Social municipality and a detailed survey of the activities in this regard have been tried to make. With this reason, first of all, focused on the concept of social policy in this work, then the historical development of social policies, tools and objectives are examined in detail. Second part, made of the concept of the welfare state literature historical development and historical development of the welfare state has been studied in Turkey at the same time, social municipality concept, topic, historical development, function has been investigated. In the context of the legal scope of social municipal and social municipality has examined the applications. The third and the last part, provides information about the Zeytinburnu municipality and municipal activities carried out by the Zeytinburnu municipal is discussed. Consequently, the context of social municipal, extremely important social services have given to the district people by the municipality of Zeytinburnu. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 97 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag AKARSU, Serkan. Sosyal Belediyecilik (Zeytinburnu Belediyesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account