DSpace Repository

THE COMMUNICATIVE APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES: HOW COMMUNICATIVE ARE THEY?

Show simple item record

dc.contributor.author Diler, Uğur
dc.date.accessioned 2019-05-09T08:23:14Z
dc.date.available 2019-05-09T08:23:14Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1791
dc.description.abstract For many years, communicative language teaching (CLT) has been one of the most effective methods in second language and foreign language teaching. Based on this idea, this study takes the ideas and practices of English teachers on the Communicative Language Teaching Approach into account and examines the effects of communicative practices of teachers during their educational activities. The objective of this study is to reveal how much a course book is written with the communicative approach. In the present study the “Descriptive Approach” was used. The study data was obtained from Istanbul Aydin University, School of Foreign Languages, teachers who teach first grades. A questionnaire consisting of eight questions on how effective teachers can use communication-oriented language teaching methods and techniques during the teaching process was employed to obtain the data. As a result of the questionnaire, together with the analysis of the data obtained, it is seen that although participants adopt a positive attitude towards communicative language instruction for teaching staff, they do not use this approach fully effectively. It appears that the course books are generally written in the communicative approach, but the students are unable to transfer the classroom practices into real life. So it is seen that the book is considered as non-communicative and does not reflect real life. These findings support the contention that instructors are adopting the communicative approach in practice as it is given in the textbooks but the students are unable to communicate in real life since this knowledge is not put to use neither in class nor outside the class. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.title THE COMMUNICATIVE APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES: HOW COMMUNICATIVE ARE THEY? tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Uzun yıllardır dil öğretimi (CLT), ikinci dil öğretiminde ve yabancı dil öğretiminde en etkili dil ögretim metotlarından biri olmuştur. Bu olgudan yola çıkan bu çalışma ingilizce öğretmenlerinin İletişimsel Dİl Öğretimi Yaklaşımı ile ilgili düşünce ve uygulamalarını dikkate alan bir araştırmadır. Bu çalışma, Öğretmenlerin öğretim etkinlikleri sırasında nasıl iletişimsel uygulamalar yaptığının etkisini araştırmaktır. Bununla birlikte çalışmanın diğer amacıda ders kitabının ne kadar iletişimsel yaklaşımla yazıldığını, ancak öğrencilerin bunu gerçek hayata yansıtamamasını ortaya koymaktadır.Bu çalışmada betimleyici yaklaşım kullanılmıştır. Çalışma verileri İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, Yabancı Diller Yüksekokulu, 1.sınıfa ders veren öğretim görevlilerinden elde edildi. Bu verilerin elde edilmesinde öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim süreçlerinde iletişim odaklı dil eğitim metod ve tekniklerini ne denli etkin kullanabildiklerini ortaya koyan ve toplam sekiz sorudan oluşan bir anket çalışması uygulanmıştır. Yapılan anket çalışması sonucunda, elde edilen verilerin analiziyle, katılımcıların öğretim elemanlarının iletişimsel Dil Öğretimi konusunda olumlu düşünceler barındırmalarına ragmen çalışmaya konu olan yaklaşımı tamamen etkin bir şekilde kullanamadıkları görülmektedir. Ders kitaplarının ise genel olarak iletişimsel yaklaşımla yazıldığı ancak, öğrencilerin sınıfiçi öğretim etkinliklerinde çalıştıkları konuları gerçek hayata aktarmadıkları ve sonuç olarak kullanılan kitabın iletişimsel olmadığı ve gerçek hayatı yansıtmadığı görülmüştür.Bu bulgular, öğretmenlerin uygulamada ve ders kitaplarının ise yazında iletişimsel yaklaşımı kullandığını ancak öğrencilerin verilen eğitimlerle gerçek hayatta iletişim kuramadıklarını savunmaktadır. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 73 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account