DSpace Repository

AKDENİZ İKLİM ŞARTLARINDA GÜNEŞ ODAKLI ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMININ SU ISITMALI SİSTEM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Tetik, Gizem
dc.date.accessioned 2019-05-08T11:20:03Z
dc.date.available 2019-05-08T11:20:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1778
dc.description.abstract Dünya kaynaklarının yarısının yapılarda kullanımını, toplumları bilinçlendirerek ülkemiz adına bu oranı düşürmek amacı taşıyan bu tezde, güneş enerjisinin kullanımının sanılanın aksine henüz proje aşamasındayken, aktif yararlanmadan önce pasif yararlanmanın dikkate alınması gerektiği ve yapılarda güneş enerjisinden sağlanabilecek en üst fayda şekilleri vurgulanmıştır. Bu bağlamda; güneş enerjisi sistemlerinin analizi yapılmış, iklim ve yapı tipine göre değişkenler ele alınmış, varolan sistemleri iyileştirme önerileri, literatür taraması ve örnek incelemesiyle sunulmuştur. Bu amaçlar çerçevesinde, tezde mimari projelerin konumlandırılmasından başlayarak güneş enerjisinden su ısıtmalı sistemi eleştirileri yapılmış, yapının güneşten faydalanma biçimlerinin önemine değinilmiştir. Güneş enerjili su ısıtma sistemlerinin yaygınlaşması ile enerji tasarrufu yanında, temiz bir çevre oluşturulabilmesi ve mimaride kent kimliğini bozan görüntülerin ortadan kaldırılması için çözümler önerilmiştir. Geleceğin yapılarının en alt seviyede enerji tüketmesinin yanında kendi enerjisini üretmesinde, ekolojik yapılar doğrultusunda bir yol çizmesi için gerekli parametreler açıklanmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Güneş mimarlığı tr_TR
dc.subject Güneş enerjisi tr_TR
dc.subject Akdeniz İklimi tr_TR
dc.subject Güneş Enerjisi Sistemi tr_TR
dc.subject Sustainability tr_TR
dc.subject Solar Architecture tr_TR
dc.subject Solar Energy tr_TR
dc.title AKDENİZ İKLİM ŞARTLARINDA GÜNEŞ ODAKLI ENERJİ ETKİN YAPI TASARIMININ SU ISITMALI SİSTEM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The use of half of the world's resources, structures, the purpose of this rate on behalf of our country, which made other communities to reduce the use of solar energy in this thesis, contrary to popular belief, as opposed to the use of active or passive before the project stage yet, should be taken into account, and such forms of solar energy in buildings is highlighted at the top benefit. In this context; solar energy systems analysis, climate, and structure variables, depending on the existing systems improvement proposals, literature survey and sample examination. Within the framework of these objectives, starting with solar energy for water heating in architectural projects, thesis konumlandırılmasından system has been mentioned the importance of the structure of the Sun made use of forms of criticism. With the popularization of energy-saving solar water heating systems, a clean environment, the visibility and the Elimination of urban identity in architecture is proposed solutions for distorting the images. Next to the bottom-most level of the future energy üretmesinde its own energy, ecological structures in accordance with tüketmesinin a way to describe the parameters necessary for drawing. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 114 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag TETİK, Gizem, Akdeniz İklim Şartlarında Güneş Odaklı Enerji Etkin Yapı Tasarımının Su Isıtmalı Sistem Bağlamında Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014. tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account