DSpace Repository

MERKEZĠ ISITMA SĠSTEMLERĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALİZİ VE ÇEŞİTLİ PARAMETRE DEĞİŞİMLERİNİN EKSERJİ VERĠMLİLİĞİ VE YAKIT TÜKETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account