DSpace Repository

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARINDA VERGİLENDİRME SÜRECİNİN BAĞIMSIZ DENETİM İLE YÖNETİM KURULU BEYANI AÇISINDAN ÖNEMİ

Show simple item record

dc.contributor.author Pekalp, Ceyhun
dc.date.accessioned 2019-04-29T07:13:28Z
dc.date.available 2019-04-29T07:13:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1600
dc.description.abstract Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen sermaye piyasası kurumlarıdır. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sahip oldukları özellikler nedeniyle hem gayrimenkul hem de finans sektöründe yer alırlar. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ilk ortaya çıkışı 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) görülmüştür. Ülkemizde ise gayrimenkul sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri olan GYO’lar, ilk defa 1995 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Sermaye piyasasında çok önemli bir yeri olan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, faaliyet alanlarıyla ilgili yapılması gereken işlevleri yerine getirebilmeleri için bağımsız dış denetim yaptırmaları sermaye piyasası mevzuatınca zorunlu kılınmıstır. Bu zorunlulukla beraber Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), gayrimenkul yatırım ortaklıkları için bağımsız denetimin kurumsal ilkeler doğrultusunda ve yatırımcılar açısından daha anlaşılır olması için “yönetim beyanı” nın önemini ve açıklanmasını öngörmektedir. Yönetim beyanı, ilk kez 2002 yılında ABD’de yürürlüğe giren Sarbanes-Oxley Yasasında yer almıştır. Bu yasaya istinaden ülkemizde SPK tarafından yapılan çalışmalar ve düzenlemeler neticesinde bağımsız denetim sürecinde yönetim beyanı zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan çalışmada gayrimenkul yatırım ortaklıklarının tarihsel gelişimi ve önemi, sermaye piyasası mevzuatı gereği bağımsız denetim ve süreçleri, bu süreçlerin sonuçlandırılmasında önem arz eden yönetim beyanı uygulamasının gelişimi ve şirketin denetim faaliyetlerine etkileri anlatılmaya çalışılmıştır. Bu anlatım çerçevesi doğrultusunda örnek uygulama olarak, SPK’ da işlem gören bir GYO şirketi şeçilmiş ve şirketin bağımsız denetimi yorumlanarak, çalışma sonuçlandırılmıştır. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tr_TR
dc.subject Bağımsız Denetim tr_TR
dc.subject Sermaye Piyasası Kurumu tr_TR
dc.subject Yönetim Beyanı tr_TR
dc.subject Sarbanes-Oxley Kanunu tr_TR
dc.subject Real Estate Investment Partnership tr_TR
dc.subject Independent Audit tr_TR
dc.subject Capital Market Board tr_TR
dc.subject Management Declaration tr_TR
dc.subject Sarbanes-Oxley Law tr_TR
dc.title GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARINDA VERGİLENDİRME SÜRECİNİN BAĞIMSIZ DENETİM İLE YÖNETİM KURULU BEYANI AÇISINDAN ÖNEMİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol Real Estate Investment Partnerships (REIP) are the capital market organizations which could make investments to the immovable properties, immovable property projects, rights based on immovable property and the capital market instruments and other capital market instruments and which could establish ordinary partnership in order to realize certain projects. Thus, the Real Estate Investment Partnerships take part not only in the real estate but also in the finance sector because of the characteristics owned. The first appearance of the Real Estate Investment Partnerships is seen in the United States of America (USA) in 1960's. In our country, REIPs which is one of the most important actors of the real estate sector is regulated in accordance with the Capital Market Board Announcement in the year 1995 for the first time. The Real Estate Investment Partnerships which have a very important place in the capital market are obliged to perform independent external audit in order to perform the functions which are required to be made relating to the areas of activity in accordance with the capital market regulations. In addition to such obligations, the Capital Market Board (CMB) stipulates the importance and clarification of the "management declaration" to be more understandable in terms of the investors and in accordance with the corporate principles of the independent audit for the real estate investment partnerships. The management declaration took part in the Sarbanes-Oxley Law which came into force in the USA in the year 2002 for the first time. As a consequence of the studies carried out and the arrangements made by CMB in our country based on this law, the management declaration obligation is brought in the independent audit process. In the study carried out, the historical development and importance of the real estate investment partnerships, the independent audit and processes as required by the capital market regulations, development of the management declaration application posing importance in concluding these processes and its influences on the audit activities of the company are tried to be explained. As an exemplary application in accordance with the framework of this explanation, a REIP company which is quoted in CMB is selected and the independent audit of the company is interpreted and the study is concluded accordingly. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 226 tr_TR
dc.identifier.bibliographictag PEKALP, Ceyhun. Gayrimenkul Yatırım Ortaklarında Vergilendirme Sürecinin Bağımsız Denetim İle Yönetim Kurulu Beyanı Açısından Önemi, Yüksek Lisans, İstanbul, 2013 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account