DSpace Repository

KALDIRMA ARAÇLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Ağseren, Serkan
dc.date.accessioned 2019-04-28T11:17:57Z
dc.date.available 2019-04-28T11:17:57Z
dc.date.issued 2017-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1579
dc.description.abstract Sanayinin hızlı gelişimi, tüketimin artması, rekabet piyasasını ve çalışma koşullarının değişimini getirmektedir. Çalışma yaşamında gerek tehlikeli ortam kaynaklı, gerek insan davranışları kaynaklı, gerekse farklı nedenlerden dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok iş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmektedir. Önlemlerin yetersizliği, bilgi eksiklikleri, teknolojik yetersizlikler gibi nedenlerle birçok insan yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. Ülkemizdeki durum iş kazaları konusunda maalesef çok kötü durumda olmakla beraber meslek hastalığı konusunda da yeterli kayıt tutulmadığı için sağlıklı bir veri bulunmamaktadır. Türkiye’deki iş kazaları incelendiği zaman kaldırma araçları ile ilgili çok fazla kaza yaşandığı tespit edilmiştir. Bu da aslında sıklıkla kullanılan kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ortaya çıkmıştır. Kaldırma araçları verimlilikte artış, maliyetlerde düşüş, çalışanlarda yorgunluk azalması gibi faydalar getirmesiyle beraber yeterli önlem alınmadan yapılan çalışmalarda yaralanmaların, ölüm vakalarının ve aslında oluşan maliyetlerin daha fazla olacağı tespit edilmiştir. Bu çalışmada kısaca kaldırma araçları, iş sağlığı ve güvenliği konularına değinip çalışma hayatında en çok kullanılan kaldırma araçları ve bunlarla ilgili önlemler, kontroller ayrıca yaşanmış kazalardan bahsedilecektir. Örnek bir vaka üzerinde inceleme yapılıp savunma ile ilgili veriler ortaya konacaktır. Ayrıca çalışmamda; Türkiye’de ve Dünya’da kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin yazılmış tez, internet kaynaklı sistemlerden alınmış bilgiler, konu ile alakalı kitaplar ve makalelerden yararlanılarak kaynak tarama tekniği kullanılmıştır. Bire bir atıf yapılan bilgiler sayfa sonlarında belirtilmiş ayrıca yararlanılan her kaynak kaynakça kısmında belirtilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject İş kazaları tr_TR
dc.subject Önlemler tr_TR
dc.subject Maliyet tr_TR
dc.subject Work Accidents tr_TR
dc.subject Precautions tr_TR
dc.subject Cost tr_TR
dc.title KALDIRMA ARAÇLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.description.abstractol The rapid development of industry and the growth of consumption bring the change in the competitive market and working conditions. Many work accidents and occupational diseases occur in working life in different countries around the world because of hazardous environments, human behaviors and due to different reasons. Many people injure or die due to reasons such as inadequacy prevention, lack of information and technology. Unfortunately our country is in very bad condition about work accidents. There is no reliable data for occupational diseases because of insufficient records. When we check the situation about safety accident in turkey , we see that there are many accident for lifting equipment .Because of that occupational health and safety in lifting equipment that often used was brought out important Lift equipments provide increase in productivity, cost reduction and fatigue reduction in staff. However, costs and deaths actually occurred were found to be more without taking adequate protection. In this thesis, we will briefly explain occupational health, safety issues and lifting equipments. We will also mention most widely used lifting equipments in the industry and precautions, controls, experienced accidents. A sample case will be evaluated and proof will be explained. Also in my thesis; In Turkey and in the world of occupational health and safety in lifting equipment is a thesis written on the subject, taken from the internet based information system, resource scanning technique is used for making use of relevant books and articles on the subject. The citations are noted at the end of page. Also reference sources that used were mentioned in the bibliography. tr_TR
dc.publisher.firstpagenumber 1 tr_TR
dc.publisher.lastpagenumber 69 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account