DSpace Repository

ÇATALCA’DA YAŞAYAN EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ, ROMANTİK KISKANÇLIK DÜZEYİ VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

Show simple item record

dc.contributor.author Girgin, Büşra
dc.date.accessioned 2019-04-11T07:41:46Z
dc.date.available 2019-04-11T07:41:46Z
dc.date.issued 2018-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11547/1368
dc.description.abstract ÖZET Bu araştırmada Çatalca’da yaşayan evli bireylerin bağlanma biçimleri, kıskançlık düzeyleri, evlilik doyumları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olup olmadığı ve bu değişkenlerin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, evlilik süresi, evlenme biçimi ve çocuk sayısı açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemi 200 kişiden oluşmaktadır (104 kadın- 96 erkek). Araştırma betimsel bir çalışma olup; örneklemi ise kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Kişisel Bilgi Formu (KBF) verilmiştir. Katılımcıların bağlanma biçimini ölçebilmek için 1998’de Brennan, Clark ve Shaver tarafından geliştirilen ‘Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE II)’ kullanılmıştır. Romantik kıskançlık düzeyini ölçmek için de Pines ve Arenson tarafından 1983’te geliştirilmiş olan ‘Romantik Kıskançlık Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada evlilik doyumu ise 2006 yılında Çelik tarafından geliştirilmiş olan ‘Evlilik Doyumu Ölçeği (EDÖ)’ ölçülmüştür. Verilerin analiz edilmesinde betimleyici istatistikler, Spearman Korelasyon Analizi, Mann- Whitney U analizi, Kruskal-Wallis H testi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan sonuçları bağlanma stiline göre evlilik doyumu ve kıskançlık düzeyinin değiştiğini göstermektedir. Demografik değişkenlerden, maddi durum ve eşin eğitim durumunun evlilik doyumu ve bağlanma stili üzende etkisinden söz edilebilmektedir. Regresyon analizleri sonuçları ise evlilikten alınan doyumun yordayıcılarının kaçıngan bağlanma ve maddi durum olduğunu söyler iken; kıskançlık tetikleyicilerinin yordayıcıları ise kaçıngan bağlanma ve evlilik doyumu olduğu sonucu elde edilmiştir. tr_TR
dc.language.iso tr tr_TR
dc.publisher İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ tr_TR
dc.subject Bağlanma Stilleri tr_TR
dc.subject Romantik Kıskançlık tr_TR
dc.subject Evlilik Doyumu tr_TR
dc.title ÇATALCA’DA YAŞAYAN EVLİ BİREYLERİN BAĞLANMA STİLLERİ, ROMANTİK KISKANÇLIK DÜZEYİ VE EVLİLİK DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account