İAÜ Açık Erişim

İstanbul ili sınırları içinde satışa sunulan sebze örneklerinde escherichia coli’nin real-time pcr yönetimi ile shiga benzeri toksin genleri varlığı bakımından incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Dosyalar Boyut Biçim Göster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.