İAÜ Kurumsal Akademik Arşiv

İAÜ Açık Erişim, İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemidir.Sistem, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin akademik çıktılarını uluslararası standartlarda dijital ortamda depolamak ve açık erişime sunmak üzere kurulmuştur. [email protected], İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde üretilen makale, sunum, tez, kitap, kitap bölümü, rapor gibi akademik çıktılarını içerir.

Communities in DSpace