Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9911
Title: 1939-1946 Yılları Türkiye’sinde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler
Authors: ARSLAN, Mahmut
Keywords: Türk Ekonomisi
Ekonomi Sosyolojisi
Issue Date: 2020
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: 1939-1946 yılları arasında bütün dünya ülkeleri evrensel ve topyekûn bir savaşın etkisi altında kaldılar. O dönem dünyasında yaşayan yaklaşık 2.500 milyon insandan savaş dışı kalmış yüz milyon insan bulmak bile müm kün değildir. İnsanlığın büyük çoğunluğunun savaşa katıldığı bir dönemde Türkiye savaş dışı kalabilen nadir ülkelerden biri oldu. Fakat Türkiye dâhil bütün savaş dışı kalan ülkeler de kendilerini savaşın getirdiği ekonomik ve sosyal sıkıntılardan kurtaramadılar. Bu dönemde savaşa giren ya da girmeyen bütün uluslar milli kaynaklarını savaşın emrine vermek zorun da kalmışlar ve insan, makine, hammadde imkânlarını savaş için seferber etmişlerdir. Ne kadar ilginçtir ki bu savaş yıllarında Türkiye’de bir oku ma-yazma seferberliği yürütülmüştür. Köy enstitüleri kurulmuş, Alman ya’da Nazizmin baskısından kaçan birçok bilim adamının ülkemize davet edilmesi Türk kültür ve eğitimi alanında yeni ufukların açılmasına neden olmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9911
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
285.pdf386.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.