Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9746
Title: Modern Türk Şiirinde Divan Şiiri Geleneğinden Yararlanma Sorunu (1960-1970)
Authors: YILMAZ, Figen
Keywords: Divan Şiiri
Gelenek
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Modern Türk Şiiri, Tanzimat sonrası dönemde Divan şiir geleneği ile bağlarını kopardı. Kaynak olarak, Batı, özellikle Fransız şiirini örnek aldı. Cumhuriyet sonrası dönemi şiirinde bu durum hep tartışma konusu oldu. Zamanla şiir, sınırı belli olmayan bir kuralsızlık içine düştü. 1960’tan sonra Divan şiiri nazım şekilleri örnek alınmaya başlandı. Bunun üzerine şiirde eski-yeni tartışması yeniden doğdu. Bu tartışma yer yer siyasi alana kaydı. Konu, çeşitli gazete ve dergilerde tartışıldı. Tartışmalar sonunda Divan şiirinden yararlanma sınırları büyük ölçüde belirlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11547/9746
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118.pdf325.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.