Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9743
Title: Antik Mitlerden Bilim Kurguya ve Sinema Perdesine Bir Kahramanın Yolculuğu
Authors: EDMAN, Timuçin Buğra
Keywords: Karşılaştırmalı Fantastik Edebiyat
Antik Mitler
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Bu çalışmanın amacı öncelikle fantastik edebiyatın kendi sınırları içinde ve dışında neler ifade ettiğini belirlemektir. Bu analiz esnasında, Fantastik Edebiyatın diğer alt disiplini olan bilim kurguyla olan ilişkisinin fanteziler aracılığıyla gerçek dünyada ne gibi buluş ve gelişmelere yön verdiği veya verebileceği üzerinde durulacaktır. Ancak tüm bu incelemenin merkezinde, fantastik edebiyatın hem Doğu hem de Batı anlayışında farklı yansımaları olsa da aslında değişmeyen bir kahramana sahip olduğu iddia edilmektedir. Bir başka deyişle, bu kahramanın farklı isimler, inançlar veya fiziksel ayrılıklar gösterse de temelde bir kaynaktan çıktığı savı ortaya atılacaktır. Bahsi geçen bu ilk örneğin (arketip) sadece fantastik eserlerde değil, aynı zamanda da sinema perdesine yansıyan izdüşümüyle ne kadar Batı ve Doğu düşüncesini temsil etmekte olduğu sorunsalı tartışılacaktır. Bu sayede bir bakıma geçmiş, şimdi ve gelecek tek bir zaman düzlemi gibi birleştirilip, fantezinin Doğu-Batı sentezinde ne derece etkin olduğu sorusunun cevabı da aranacaktır
URI: http://hdl.handle.net/11547/9743
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115.pdf264.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.