Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9681
Title: AĞIZ SAĞLIĞI İLE İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTESİ VE KULLANILAN ÖLÇEKLER
Authors: Yıldırım, Gülhan
Keywords: Ağız Sağlığı
Yaşam Kalitesi
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: ağız sağlığının kendi yaşam kalitesi ve genel sağlığını üzerine olan etkisini bireysel olarak algılamasıdır. Ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi sadece diş hekimliği klinik uygulamalarını veya araştırmalarını değerlendirilmek için değil daha geniş toplumsal yaşam kalitesi kavramını anlamak ve şekillendirmek için de araç olarak kullanılabilmektedir. Ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesinin ölçülmesi için pek çok farklı yöntem bulunmaktadır. Fakat bunların en sık kullanılanı anketlerdir. Bu makalede ağız sağlığı ilişkili yaşam kalitesi kavramı ve kullanılan ölçekler ile ilgili genel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/9681
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.pdf931.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.