Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9680
Title: PROBİYOTİKLER: PERİODONTOLOJİDE ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?
Authors: Ustaoğlu, Gülbahar
Keywords: Lactobacillus
Patojen- konak etkileşimleri
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Periodontitis, özellikle Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia ve Tannerella forsythia gibi gram negatif anaerobik bakterilerin ve birçok faktörün rol aldığı karmaşık bir enfeksiyondur. İltihabi periodontal hastalıkların tedavisi, zamanla patojenik hale gelen supra ve subgingival biofilmin mekanik tedavi ile uzaklaştırılma ile başlar. Bu mekanik tedaviye ek olarak antibiyotikler ve gargaralar sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda antibiyotiklere karşı direnç geliştiğinden ve kullanılan bu ilaçlar oral floranın mikrobiyal dengesini bozabildiğinden dolayı alternatif yöntemler araştırılmaktadır. Probiyotikler yeterli miktarda kullanıldığında konak canlının sağlığı üzerinde yararlı etkiler oluşturan canlı mikroorganizmalardır. Önemli probiyotikler Lactobacillus ve Bifidobacterium, Escherichia, Enterococcus, Bacillus ve Streptococcus türleridir. Probiyotikler patojen bakterilerin büyüme ve gelişimini inhibe etmek, konak immün yanıtını uyarmak ve patojen bakteriler ile yer değiştirmek gibi mekanizmalar yoluyla periodontal dokular üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bu olumlu etkilerinden dolayı periodontal inflamasyonun tedavisinde konvansiyonel tedavilere ek olarak periodontal hastalık açısından yüksek riskli bireylerde son yıllarda koruyucu amaçlı kullanımları umut vaadetmektedir. Bu derlemede probiyotiklerin periodontal inflamasyon ve genel oral hijyenin devamlılığının sağlanmasında kullanımları güncel literatür ışığında değerlendirilmiştir
URI: http://hdl.handle.net/11547/9680
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.pdf875.85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.