Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11547/9679
Title: MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE CAD/CAM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI
Keywords: Maksillofasiyal Cerrahi, OrtognatikCerrahi
Dental Implant Cerrahisi
Issue Date: 2017
Publisher: ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
Abstract: Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing” (CAD/CAM), bilgisayar-destekli tasarım ve bilgisayar-destekli üretim anlamına gelen terimlerden oluşmaktadır. CAD/CAM teknolojisi tıp ve diş hekimliği alanında kullanılan en güncel yöntemler arasında yer almaktadırlar. Kullanım alanları oldukça geniş olan bu sistemler, diş hekimleri tarafından protetik tedavi alanında yaygın olarak kullanılmakla beraber, son yıllarda oral ve maksillofasiyal cerrahlar tarafından da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte kullanım alanları da her geçen gün genişlemektedir. Maksillofasiyal cerrahide teşhisten, planlamaya cerrahi rehberden, tedaviye varan birçok alanda hızla bu sistemden yararlanılması giderek artmaktadır. Rapor edilen çalışmalarda CAD/CAM sistemlerinden yararlanılmasının işlem başarısını arttırdığı gibi işlem süresini kısalttığı ve karmaşık operasyonları daha basit işlemlere dönüştürebildiği bildirilmektedir. En büyük dezavantajlarından biri olarak kabul edilen yüksek maliyetleri ise teknolojide yaşanan gelişmeler sayesinde giderek daha ulaşılabilir seviyelere gelmektedir. Bu derlemede CAD/CAM sistemlerinin maksillofasiyal cerrahi alanında güncel kullanım alanlarının incelenmesi amaçlanmaktadır
URI: http://hdl.handle.net/11547/9679
Appears in Collections:Untitled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39.pdf819.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.